Tisková zpráva, 26. 11. 2014, Brno

Součinnostní výcvik všech složek IZS, který byl ve středu odpoledne zahájen ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, prověřil postupy určené k zamezení šíření vysoce nakažlivé nemoci.

Podle scénáře výcviku se do jedné z ambulancí nemocnice dostavil pacient, u kterého ošetřující lékař zjistil pozitivní anamnézu vysoce nakažlivé nemoci. Zdravotnický personál nemocnice kontaktoval Krajskou hygienickou stanicí a postupoval dle jejich pokynů. Na místo události vyjeli zdravotníci Zdravotnické záchranné služby JMK z Biohazard týmu. Ten zajistil bezpečný transport pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu do určeného specializovaného zdravotnického zařízení při zajištění zpřísněných podmínek ochrany veřejného zdraví.

Do areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na Pekařské přijely jednotky Hasičského záchranného sboru JMK. Hasiči z PS Líšeň a Lidická zřídili dekontaminační stanoviště a postup dekontaminace konzultovali s pracovníky Krajské hygienické stanice. V areálu nemocnice byla hlídkami Policie ČR zajištěna ostraha vytyčené nebezpečné zóny. Biohazard tým umístil pacienta do biovaku. Ten se používá pro primární transport osob s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu do stacionárního zařízení určeného pro léčbu takto postižených osob. Po vnější dekontaminaci biovaku transportovali členové Biohazard týmu pacienta do určeného zdravotnického zařízení.

Hasiči následně dekontaminovali veškerý zdravotnický personál i pacienty, kteří přišli do styku s osobou s pozitivní anamnézou vysoce nakažlivé nemoci. Lékaři, sestry, záchranáři, hasiči, policisté i epidemiologové si v reálném čase vyzkoušeli vzájemnou komunikaci a správnost stanovených postupů, které by byly v podobném případě používány.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Barbora Zuchová, ZZS JMK
Pavla Pražáková, HZS JMK