Tisková zpráva, 17. 3. 2016, Brno

Světový den spánku si celý svět připomene zítra. Spánkovou apnoe – zástavou dechu až na deset vteřin ve spánku – přitom trpí 24 procent mužů a devět procent žen nad čtyřicet let. O své diagnóze ale ví jen málokterý nemocný, celosvětově jich 80 až 90 procent zůstává nediagnostikovaných. To se snaží změnit Kardiovaskulární spánkové centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA).

Prevence či odhalení nebezpečné zástavy dechu je v této chvíli dostupné jen pro klienty některých zdravotních pojišťoven. „Úspěšně se nám podařilo dosáhnout nasmlouvání péče s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou či Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. V této chvíli jsme obdrželi návrh smlouvy od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. S Vojenskou ZP o nasmlouvání stále jednáme. Ostatní pojišťovny nasmlouvání odmítly,“ přiblížil aktuální stav s poskytování péče ve spánkovém centru ředitel FNUSA Martin Pavlík. Odhalit riziko včas a následná léčba je přitom mnohem levnější než léčba stavů, které mohou z neléčených poruch spánků nastat.

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je způsobena kolapsem horních cest dýchacích, kdy měkké tkáně v zadní části krku během spánku částečně nebo zcela zablokují horní cesty dýchací. Centrální spánková apnoe (CSA) je stav, který způsobuje zástavy dýchání během spánku. Během těchto zástav selhává činnost mozku, který za normálních okolností vysílá signály svalům, které kontrolují dýchání.

Na poruchy spánku zaměřené Kardiovaskulární spánkové centrum vzniklo na jaře 2011 v rámci Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA (FNUSA-ICRC). Získalo v rámci operačních programů Evropské unie nejmodernější technické vybavení, jeho vědečtí pracovníci se školili na prestižní americké Mayo Clinic.

Specializované pracoviště s 24hodinovým provozem, integrované do I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA, je zaměřené na diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku zejména u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému. Při vyšetření je osoba s podezřením na poruchu spánku na jednu noc hospitalizována v takzvané spánkové laboratoři – zatemněné a odhlučněné místnosti hotelového typu, kde je připojena na monitorovací zařízení, které po celou noc záznamová fáze spánku i činnost srdce a plic.

Za necelých pět let svojí existence se centrum v brněnské Pekařské ulici vypracovalo na jedno z předních špičkových pracovišť, které se zabývá poruchami dýchání ve spánku v ČR a dokázalo si svými výsledky získat uznání i v zahraničí.

V roce 2015 bylo po splnění náročných podmínek jako první v ČR uznáno European Sleep Research Society jako výzkumné centrum a mohou se v něm školit odborníci z celé Evropské unie. „V současnosti jde pravděpodobně o vůbec první pracoviště na území Evropské unie, které se specializuje zejména na diagnostiku a léčbu poruch dýchání ve spánku u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému. Bylo hodnoceno odborníky American Academy of Sleep Medicine a podle jejich vyjádření splňuje všechny odborné i technologické předpoklady, vyžadované pro akreditaci pro klinické programy v oblasti spánkové medicíny v USA,“ přiblížil vedoucí centra Ondřej Ludka.

Od roku 2014 se svatoanenské spánkové centrum pravidelně každý rok podílí na přípravě a konání teoretických kurzů České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM – www.sleep-society.cz). V letošním roce organizuje historicky první kurz společnosti pro spánkové techniky. Výzkumnicí centra je i předsedkyně ČSVSSM MUDr. Jana Vyskočilová. Doc. Ludka je členem výboru odborné společnosti a nyní stojí u zrodu prvního národního spánkového registru. Je také jedním z lokálních organizátorů World Sleep 2017, prvního společného kongresu World Association of Sleep Medicine a World Sleep Federation.

Světový den spánku je každoroční událost, která je oslavou každodenního odpočinku organismu. Pořádá jej Výbor světového dne spánku, který spadá pod Světovou asociaci spánkové medicíny (WASM). Jeho cílem je snížit dopad zdravotních rizik na společnost prostřednictvím lepší prevence a kontroly. Světový den spánku připadá na pátek před březnovou rovnodenností, a proto se datum jeho konání každým rokem mění. Letošní termín je 18. března 2016.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz