Tisková zpráva, 9. 4. 2015, Brno

Podobu spolupráce v dalším období řešili společně v USA zástupci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) a kliniky Mayo na workshopu výzkumných pracovníků a na jednání zástupců vedení obou organizací. „Workshopu výzkumných pracovníků se zúčastnilo více než 30 lidí. Zrekapitulovali jsme dosavadní výsledky spolupráce ve výzkumu a naplánovali oblasti, ve kterých by se mohlo spolupracovat v dalších letech,“ přiblížil šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Gorazd Stokin.

Většina z výzkumných týmů FNUSA-ICRC, které nyní spolupracují s Mayo Clinic, chce pokračovat i nadále v grantovém období 2016 – 2020. U dvou stávajících, ale utlumovaných týmů spolupráce během roku doběhne, u dvou se spolupráce bude teprve diskutovat. Restrukturalizaci současných 17 výzkumných týmů FNUSA-ICRC, zavedení takzvaného inkubátoru pro týmy které potřebují větší metodickou podporu, případně zrušení jednoho či dvou týmů, doporučilo už prosincové společné jednání mezinárodní vědecké rady a dozorčí rady centra. Naopak například Animální centrum, anesteziologové či Centrum biomolekulárního a buněčného inženýrství již možnosti výměny zkušeností s protějšky z Mayo Clinic začali zkoumat. Vznikl také výbor, který bude koordinovat plánování nových výzkumných aktivit. Setkání se budou opakovat každoročně.

Na následné setkání se zástupci vedení Mayo Clinic se k vedení FNUSA-ICRC připojili ředitel FNUSA Martin Pavlík, zástupci ministerstev zdravotnictví a školství a děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Společně analyzovali dosavadní aktivity a jak nejlépe naplnit plánované cíle této spolupráce

V rámci spolupráce poskytuje americká klinika brněnskému vědeckému centru know-how pro společný výzkum a mentorování jeho pracovníků. Od roku 2011 téměř 150 výzkumníků, lékařů a studentů FNUSA-ICRC absolvovalo studijní pobyty (v délce od dvou týdnů po dva roky) na Mayo Clinic aBrno více než 50 specialistů z Mayo Clinic navštívilo Brno. Spolupráce již přinesla výsledky v podobě společných publikací v prestižních vědeckých časopisech jako Neurology, Brain, Hypertension nebo American Journal of Psychiatry, několika prototypů nových či vylepšených zdravotnických přístrojů a společné patentové přihlášky v USA.

V návaznosti na restrukturalizaci týmů se změní i finanční plán spolupráce. „Již za rok 2014 jsme kvůli změnám v plánovaném výzkumu klinice poslali o něco nižší platby,“ přiblížil ředitel FNUSA Martin Pavlík. „Po jednáních nás Mayo Clinic informovala, že pro pokrytí nákladů na společný výzkum v roce 2015 použije rezervy z přechozích plateb a nebude potřebovat další,“ doplnil.
„Na příští grantové období předpokládáme trochu jiný mechanismus spolupráce než je dnes, lépe vyhovující spolupráci než ten stávající,“ dodává Stokin. „Předpokládáme, že bychom náklady na kooperaci se zahraničními partnery v příštím období hradili přímo ze společných grantů. To by mělo zajistit efektivnější financování ve srovnání s postupem předchozího vedení, kdy část peněz na společnou spolupráci pocházela z rozpočtu nemocnice.“

Mayo Clinic patří k nejlepším a největším zdravotnickým zařízením na světě. Kombinuje v sobě kliniku, nemocnici, síť lékařských ordinací, lékařskou fakultu, a výzkumné lékařské centrum. Celkem zaměstnává na 60 tisíc lidí. Magazín U.S. News&World Report zařadil Mayo Clinic ve svém žebříčku nemocnic 2014 – 2015 jako nejlepší nemocnici v USA. Mayo Clinic se v tomto žebříčku pravidelně se umisťuje na prvním nebo jednom z prvních míst, tzv. „Honor Roll“.

FNUSA-ICRC je nové výzkumné centrum, financované převážně z prostředků EU. Zaměřuje se na výzkum v oblasti klinické medicíny, je plně integrované do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, v níž před 150 lety působil zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 543 185 574, +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz