Tisková zpráva, 13. 9. 2016, Brno

Jaký je život po transplantaci srdce? Nejen na toto téma budou o víkendu hovořit pacienti s transplantovaným srdcem společně s lékaři. V Karlově Studánce proběhne IV. Setkání transplantovaných „Srdíčkářů“ pod záštitou ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) a přednostky I. Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (I. IKAK FNUSA).

„Účast na setkáních rok od roku roste. Letos se nám k účasti do této chvíle zaregistrovalo 52 transplantovaných pacientů, 35 rodinných příslušníků, 9 lékařů a zdravotních sester z CKTCH a I. IKAK FNUSA,“ říká František Kmínek, jeden z organizátorů a pacientů s transplantovaným srdcem.
Na programu budou besedy s lékaři, semináře, lázeňské procedury a lékaři předají „rodné listy“ transplantovaným účastníkům. Vrcholem programu bude výstup „Srdíčkářů“ od Ovčárny na vrchol Pradědu, a to samozřejmě za účasti odborného lékařského dohledu.
„Svatoanenská I. interní kardioangiologická klinika se mimo jiné zaměřuje na péči o nemocné se srdečním selháním a po srdeční transplantaci. Oddělení srdečního selhání a transplantologie je jediné oddělení na Moravě, které se komplexně problematikou srdečních náhrad, transplantace srdce a dlouhodobé potransplantační péče zabývá“, informuje Lenka Špinarová, přednostka I. IKAK a účastnice setkání.
V návaznosti na ambulanci srdečního selhání koncentruje I. IKAK možné kandidáty srdeční transplantace z celého moravského regionu, provádí komplexní vyšetřování před indikací transplantace srdce. Je zde zajišťována péče o nemocné po srdeční transplantaci, ať už v rámci běžných potransplantačních kontrol např. s prováděním endomyokardiálních biopsií, nebo řeší jako specializované pracoviště komplikace a přidružená onemocnění u této specifické skupiny nemocných (biopsie myokardu po transplantaci srdce se neprovádí na žádném jiném kardiologickém pracovišti na Moravě). Ve všech těchto oblastech Oddělení srdečního selhání a potransplantační péče spolupracuje s ostatními pracovními skupinami I. interní kardioangiologické kliniky a pracovišti FNUSA. Velmi těsně kooperuje s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie.

Bližší program akce naleznete zde.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz