Tisková zpráva, 13. 12. 2017, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny a její Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) rozšíří svůj výzkum. Získala totiž finance od Grantové agentury České republiky (GAČR) na čtyři výzkumné projekty v celkové výši 10,8 milionů korun. V rámci nových výzkumných projektů se zaměří na plicní tkáně, krční tepny, na léčbu rakoviny hlavy a krku a také na analýzu látek znečisťujících prostředí.

FNUSA získala ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky celkem čtyři granty. U jednoho projektu je výzkumník z FNUSA-ICRC hlavním řešitelem projektu, u dalších tří projektů jsou výzkumníci ze svatoanenské nemocnice spoluřešitelem. Celková finanční výše dotací, které FNUSA ze všech nových grantů získá pro období 2018-2020 je 10,8 milionů korun. „To, že naše nemocnice obdržela ve veřejné soutěži Grantové agentury ČR čtyři granty z 11 návrhů, které v dubnu podala, považuji za velký úspěch,“ uvedl Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

Docent Aleš Hampl, výzkumník Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, se spolu s partnery z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR bude zabývat modelováním tkáně plic pomocí 3D tisku lidských progenitorových buněk. Jako spoluřešitel se pak Aleš Hampl v rámci dalšího projektu zaměří na pokročilé in vitro modely plicních epiteliálních buněk pro analýzu látek znečisťujících prostředí. Hlavním řešitelským pracovištěm tohoto projektu je Biofyzikální ústav AV ČR.

Profesor Robert Staffa, přednosta II. chirurgické kliniky FNUSA, se s kolegy z VUT v Brně, Fakulty strojního inženýrství bude specializovat na výpočtové modelování rizika ruptury aterosklerotických plátů v krčních tepnách.

Profesor Rom Kostřica, rovněž ze svatoanenské nemocnice, se společně s partnery – 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a FN Motol bude zabývat efektem buněčné tuhosti a mikroprostředí jako prediktor odpovědi na léčbu karcinomů hlavy a krku.

Grantová agentura České republiky (GA ČR), která vznikla v roce 1993, poskytuje jako jediná instituce v ČR z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty pro zkušené vědce a týmy i pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Hospodaří tedy samostatně s finančními prostředky přidělenými státním rozpočtem.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR specialista FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz