Svatoanenská nemocnice v Brně otevře centrum pro dárce krve

https://www.mednews.cz/svatoanenska-nemocnice-v-brne-otevre-centrum-pro-darce-krve/

https://zdravi.euro.cz/svatoanenska-nemocnice-v-brne-otevre-centrum-pro-darce-krve/