Svatoanenská nemocnice v Brně získala 36 milionů korun na výzkum