,

Světovou epidemii diabetu může zpomalit včasná prevence

Přibližně 95 procent všech případů cukrovky je kvalifikováno jako diabetes mellitus 2. typu, tedy varianta onemocnění, kterou je do značné míry možné odvrátit správnou prevencí. Právě na to upozorňuje každý rok Světový den diabetu, který připadá na 14. listopadu – den, kdy se roku 1891 narodil objevitel léčebných účinků inzulinu, kanadský lékař Frederick Banting.

Už dnes se hovoří o epidemii diabetu 2. typu a optimistický není ani předpokládaný vývoj výskytu onemocnění. Jednou z hlavních překážek pro zastavení nárůstu případů diabetu je skutečnost, že je pacientům onemocnění často diagnostikován až v pozdějších stadiích. Pomoci s včasným odhalováním mohou preventivní screeningové akce. „Například na zářijové Blesk Ordinaci jsme diagnostikovali jednou diabetes, v šesti případech jsme dále zaznamenali vysoké podezření na prediabetes a diabetes a celkově jsme pro pozitivní screening na odběr lačné glykémie k lékaři odeslali 64 osob,“ vypočítal MUDr. David Koupý.

Nejvyšší stupeň rizika znamená právě takzvaný prediabetes, což je mírné zvýšení hodnot glukózy nad normální hodnotu. Pacienti s touto diagnózou mají trvale vysoké riziko (až 70 %) rozvoje cukrovky 2. typu.

Hladinu cukru v krvi si lidé mohou nechat změřit na Světový den diabetu v Konzultačním centru Nemocniční lékárny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně při východu na ulici Hybešova. „Kromě asistovaného měření glykémie a krevního tlaku nabízíme také poradenství ke správné aplikaci farmakoterapie a prevenci dlouhodobých i akutních komplikací diabetu mellitu,“ uvedl farmaceut PharmDr. Marek Lžičař, Ph.D., a doplnil, že bezplatnou službu lidé mohou využít po předchozí domluvě každý všední den a vztahuje se i na jiná onemocnění.

Podobné informace mohou tento víkend získat také návštěvníci obchodního centra Olympia Brno, kde budou studenti medicíny ze spolku IFMSA Brno pod záštitou lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity provádět měření glykemie, krevního tlaku či procenta tuku v těle a edukovat o souvisejících tématech, například zdravém životním stylu, který je pro prevenci diabetu velmi podstatný.

Řadě rizikových faktorů pro rozvoj diabetu lze totiž předcházet právě životosprávou. „Pokud se podíváme, která základní režimová opatření jsou v odborných doporučeních uváděna ke zpomalení rozvoje epidemie diabetu 2. typu, jsou to pravidelná fyzická aktivita, snaha o udržení normální váhy a zanechání kouření,“ doporučil MUDr. Petr Žák, Ph.D., vedoucí lékař Diabetologického centra při II. interní klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

Světovou epidemii diabetu může zpomalit včasná prevence