Také FNUSA pomáhá Ukrajině

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v současné době zaměstnává 27 pracovníků z Ukrajiny. Nejen pro ně a jejich blízké, ale například také pro rodiny zaměstnanců firmy Olman, která v nemocnici zajišťuje úklid, FNUSA nabízí poradenství v sociálně právní oblasti, ubytování i pracovní místa.

„Nabídku pomoci se sociálně právními otázkami využilo za první týden více než dvacet lidí. Nejčastěji občanům Ukrajiny pomáháme s vyřízením víz a zdravotního pojištění,“ uvedla personalistka Lucie Kulhavá, která nabídku asistence pro občany Ukrajiny iniciovala. Pro přicházející rodiny pomáhá hledat také volné ubytování a místa ve školách:

„V osm hodin ráno mi volala zdravotní sestra ze sálu, že mají paní uklízečku z Ukrajiny, která potřebuje pomoc. Má dceru ve vysokém stupni těhotenství, na poslední chvíli se rozhodla opustit Ukrajinu. S sebou své dítě a dvě náctileté děti sousedů, které o své rodiče přišly,“ popisuje Kulhavá. S transportem od hranic pomohl syn jedné z lékařek, bydlení vhodné pro novorozence se podařilo najít a vybavit díky osobním konexím. Další den už následovalo vyřizování potřebných dokumentů – víza byla v tomto případě nutná sehnat okamžitě, váže se na ně zdravotní pojištění, pro porod nezbytné. Předání bytu, výbavičky na miminko, doladění postupu ohledně zápisu do škol, nájemní smlouvy a předporodní péče s tlumočnicí. „Je 38 hodin po prvokontaktu s paní uklízečkou ze sálu. Její dcera s dětmi bydlí, má vyřízená povolení k pobytu a zítra jde na vstupní kontrolu do porodnice, děti po jarních prázdninách míří do školy. Byl to trochu stres, ale díky úžasné podpoře a solidaritě všech zúčastněných nakonec všechno vyšlo,“ říká Lucie Kulhavá.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zareagovala na nabídku Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) a v minulém týdnu ubytovala v nabídnutých prostorech patnáct osob z Ukrajiny. Ve všech případech jde o rodiny zaměstnanců, tedy ženy a děti ve věku od 3 do 16 let. Ukrajinské děti nejvíce ocenily vznik dětského koutku, který byl vybudován za materiálního a finančního přispění zaměstnanců NCO NZO. „Mohly tak alespoň chvíli zapomenout na útrapy, které prožily v posledních dnech. Jejich veselý smích byl největší odměnou těm, kteří se vybudování bydlení a zázemí podíleli. Na úspěšné a rychlé reakci na vzniklou situaci má největší podíl efektivní součinnost a vstřícnost obou organizací, které tuto spolupráci chtějí dále rozvíjet,“ uvedla ředitelka NCO NZO PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková. V řešení je rovněž nabídka pracovního uplatnění jak v rámci FNUSA tak NCO NZO. „Nejen ubytovaným Ukrajincům nabízíme volná pracovní místa, aktuálně například ve stravovacím provozu nebo v oblasti pomocných technických prací,“ uvedl provozní náměstek Michal Janota.

Zaměstnanci nemocnice se rovněž zapojili do finanční sbírky, ze které je zprostředkován zdravotnický materiál na pomoc v zasažených oblastech. K dnešnímu datu se podařilo vybrat 227 tisíc korun. Zájemci z řad zaměstnanců mohou přispívat na hlavní pokladně do konce týdne.

Nemocniční lékárna připravila a expedovala také dvě zásilky léků, které na Ukrajinu poslalo Město Brno a nezisková organizace Post Bellum (Paměť národa).

Také FNUSA pomáhá Ukrajině