Tisková zpráva, 21. 4. 2017, Brno

Projekt Kardiovize Brno 2030 Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) v minulém roce zahájil kampaň „10 důvodů proč nekouřím“. Projekt si kladl za cíl zvýšení informovanosti o škodlivosti kouření v předem definované cílové skupině  – studentů prvních ročníků středních škol.

V projektu jsme se zaměřili na faktické informace o důsledcích škodlivosti kouření a zdůraznění výhod, který se pojí s nekouřením. Zejména se jednalo o vyvrácení mýtů, které se vážou ke kouření a zdůraznění benefitů, které se týkají mladých lidí, a jsou pro ně důležité,“ informovala Jana Jarešová, koordinátorka projektu. Intervence byla založena na interaktivním přístupu, vhodných a specificky zacílených materiálech a pozitivní motivaci. Hlavní náplní byla realizace přednášek na středních školách, během které probíhaly diskuze se studenty. Během přednášek se distribuoval dotazník zaměřený na kouření, díky kterému se získaly cenné informace od úzce specifické skupiny. Další aktivitou bylo vytvoření facebookových stránek, které sloužily k informování a ke komunikaci se studenty.

„Cílovou skupinou byli studenti prvního ročníku středních škol se sídlem v Brně. Aktivně se do projektu zapojilo – to znamená, absolvovalo přednášku s diskuzí a vyplnilo dotazník 480 studentů. Celkem kolegové navštívili 21 tříd na 8 různých školách,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice.

„Obecně hodnotíme projekt za velmi úspěšný. Nejedná se pouze o počty zapojených studentů, ale zejména o reakce studentů, které byly buď během, nebo po přednáškách. Studenti se až překvapivě aktivně zapojovali do diskuzí a měli různé dotazy. Dokonce ještě po skončení hodiny nás sami zastavovali a ptali se na různé věci, na které nebyly během hodině čas, nebo na které se nechtěli ptát před ostatními studenty,“ doplnila Jana Jarešová. Už jenom fakt, že studenti po celou dobu vyučovací hodiny poslouchali a nevyrušovali, byl velmi dobrou zpětnou vazbou, že je informace zajímají.

Benefit pro studenty byl ve vysvětlení všech důsledků kouření komplexně. Většinou se mluví o souvislosti mezi kouřením a rakovinou plic. Snahou bylo vysvětlit, jaká všechna onemocnění kouření způsobuje nebo zhoršuje. Zdůrazněno bylo riziko kombinace kouření a hormonální antikoncepce. Pro mnohé i dospělé se jedná o zcela nové informace. Dále byla zdůrazněna fakta, která jsou pro mládež důležitá:

  • jak ovlivňuje kouření vzhled
  • jak je ovlivní ekonomicky a sociálně
  • jak ovlivní jejich svobodu

Snahou bylo také vyvrátit mýty o vodních dýmkách, cigaretách s příchutí a žvýkacím a šňupacím tabáku. Tyto produkty jsou mládeží aktuálně hodně využívány. Díky dotazníkům jsme zjistili informace o kouření u brněnské mládeže na vybraných školách (nikoliv v celém Brně). Např.:

  • že kouří 18,0 % chlapců a 23,2 % dívek
  • že dívky kouří intenzivněji, nejvíce zastoupeno je příležitostné kouření, kdy kouří jenom párkrát za rok. Druhou nejpočetnější skupinou je každodenní kouření při intenzitě 0-5 cigaret denně
  • že nejvíce studentů kouří odpoledne po škole. Druhou nejpočetnější skupinou je kategorie „jiné“, ve které studenti nejčastěji doplňovali na večírku, v hospodě, s kamarády apod.
  • že, se většinou ve sledované skupině jednalo „čerstvé“ kuřáky. Většina kuřáků začala před několika měsíci. Druhou nejpočetnější skupinou byli kuřáci s 1-2letou kuřáckou historií
  • že nejvíce zastoupen důvod, proč studenti kouří, je kvůli stresu nebo naštvání. Druhým největším důvodem je to, že jim cigareta chutná. A dalším uváděním důvodem je fakt, že kamarádi kouří a kouření sbližuje lidi.
  • nejpočetnějšími důvody, proč studenti nekouří uváděli, že jim kouření nic nedává. Dalším početným důvodem bylo to, že nechtějí zapáchat a že se nechtějí ovlivnit těmi, co kouří, že mají svůj rozum. Hned následoval jako důvod zdraví a fakt, že se jim to nelíbí.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz