,

Těžce slabozrakým pomáhá ve FNUSA speciální poradna

Porucha vidění se podle Světové zdravotnické organizace týká 2,2 miliard lidí na celém světě, počet nevidomých se odhaduje na 45 milionů a v následujících letech se s prodlužující se dobou dožití předpokládá další nárůst. Téměř v polovině případů by zhoršení zraku šlo předejít včasnou prevencí. Právě na to upozorňuje Světový den zraku, který připadá na druhý říjnový čtvrtek.

„Po čtyřicátém roku života by měli na pravidelné oční prohlídky chodit všichni, minimálně v časovém intervalu dvou let. Bohužel ne všechny oční choroby provázené akutním nebo postupným poklesem či dokonce ztrátou vidění lze úspěšně řešit jen medikamentózně či operací, pravidelným sledováním ale můžeme v některých případech progresi výrazně oddálit nebo zavčas začít léčit,“ upozornila primářka Oddělení nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Hana Došková, Ph.D.

Oddělení dispenzarizuje také pacienty s oboustranným závažným postižením zrakových funkcí, pro které funguje i speciální Poradna pomůcek pro slabozraké. „Podle zjištěné vady a toho, jak pacient vidí, tedy kolik procent z normálního zdravého zraku má, vybereme vhodnou optickou pomůcku, například lupové či dalekohledové brýle. Nejčastěji předepisovanou pomůckou je příložní lupa s osvětlením, která slabozrakým pacientům umožňuje číst,“ popsal vedoucí lékař poradny MUDr. Tomáš Mňuk, který je v Jihomoravském kraji jediným oftalmologem s oprávněním předepisovat tyto speciální pomůcky.

Pacientů na úrovni oboustranné slepoty do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nedochází velké množství, zajímavým ale může být i pro vidící návštěvníky Hansenovy budovy navigační systém s hmatovými piktogramy. Za značením s názvem Ecce Via, realizovaným na začátku devadesátých let, stojí sochař Štěpán Axman a občanské sdružení Slepíši. „Hlavním impulsem pro vytvoření hmatové navigace byla porevoluční doba a snaha umožnit lidem s handicapem, aby se po letech v ústraní mohli co nejvíce zapojit do veřejného dění. Tedy i nevidomým, zvláště když v Brně byla velká spádová internátní škola pro nevidomé a slabozraké, jediné slepecké muzeum v republice a další možnosti, včetně ateliéru, kde jsem je učil výtvarné modelování s hlínou. Do oční ambulance u sv. Anny docházeli na kontroly děti z této internátní školy, a tak jsme jim to chtěli usnadnit,“ popsal Axman, který se dlouhodobě věnuje „hmatovému sochařství“. Cesty Ecce Via se zrealizovaly i v některých dalších brněnských veřejných budovách, například tehdejší COOP bance nebo hotelu Voroněž.

Dnes většina pacientů s výraznou poruchou zraku přichází do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s doprovodem, asistenčním psem nebo používá k orientaci slepecké hole. Pohyb v areálu usnadňuje také například Braillovo písmo v novějších výtahových kabinách.

Těžce slabozrakým pomáhá ve FNUSA speciální poradna

Příložní lupa s halogenovým a LED osvětlením

Navigační hmatový systém Ecce Via