Tisková zpráva, 18. 7. 2016, Brno

První místo a nejlepší hodnocení ve své sekci získal na 8. ročníku Mezinárodního studentského lékařského kongresu ve slovenských Košicích MUDr. Roland Oravský z I. interní kardioangiologické kliniky (I. IKAK) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

V sekci PhD prací přednášel Oravský předběžné výsledky své doktorandské práce „Srovnání léčby akutního infarktu myokardu koronární angioplastikou s implantací koronárního stentu nebo dilatací pomocí lékového balonu“.

Druhé místo obsadil doktorand z oboru anesteziologie a intenzivní medicíny z Maďarska se svou prací týkající se včasného markeru sepse, LAR. Třetí místo putovalo do Bulharska za práci o vlivu polyfenolů na kognitivní funkce u potkanů.

Kongres se konal 22. až 24. června v prostorách Lékařské fakulty Univerzity P. J. Šafářika, jeho součástí bylo několik workshopů zaměřených na praktické zručnosti (USG, laparoskopické operace, kardiopulmonální resuscitace, gynekologický workshop a jiné). Přednášky byly rozděleny do čtyř panelů – Basic science, Clinical medicine, Public health a PhD research papers. Každý panel měl svou komisi ve složení přednostů a vědeckých pracovníků fakulty, kteří následovně hodnotili jednotlivé prezentace. Kongres byl organizován Spolkem mediků města Košice ve spolupráci s neziskovou organizací Edumed pod záštitou rektora Univerzity P. J. Šafárika v Košicích (www.upjs.sk/lekarska-fakulta/13887/).

„Příjemná přátelská atmosféra na kongresu a zajímavý sociální program lákají každoročně stále více zájemců z mnoha zemí. Jde o skvělou možnost prezentovat své vědecké výsledky zejména pro mladé lékaře,“ sdělila přednostka I. IKAK Lenka Špinarová.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz