Ústav soudního lékařství FNUSA a LF MU představil na semináři nové druhy střeliva

Ve středu 5. února 2020 se na střelnici B&H Magnum Club Brno uskutečnil seminář na téma „Charakteristika a účinnost nových druhů střeliva – trendy ve vývoji střel do KKZ (krátká kulová zbraň)“. Akci pořádal Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU za spoluúčasti pedagogů LF, kteří se ve své praxi mohou s poraněním tohoto typu setkat. Semináře se tak kromě soudních lékařů zúčastnili i traumatologové, neurochirurgové, neurologové a zástupce vedení LF MU.

„Na teoretickou část, která byla zaměřena na informace o charakteristice a ranivosti těchto střel z hlediska medicínského a právního, navazovaly praktické ukázky přímo na střelnici, kdy si účastníci mohli zbraně i střelivo vyzkoušet tak říkaje ‚na vlastní ruce‘,“ okomentoval program semináře prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., přednosta Ústavu soudního lékařství FNUSA a LF MU.