Tisková zpráva, 25. září 2015, Brno

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-CRC) jedná s Čínou o možnostech spolupráce při výzkumech a studiích nových možností diagnostiky a léčby kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. V Brně by měly vzniknout i nové vědecké týmy pro výzkum východní tradiční medicíny. Šéf FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin se společně s místopředsedou dozorčí rady FNUSA-ICRC Martinem Janem Stránským zúčastnil jednání s velvyslankyní Čínské lidové republiky Ma Keqing.

„Čína je obrovská země s rapidně stoupající úrovní vědy a z pohledu naší země až neuvěřitelným množstvím pacientů, pro které hledá tu nejmodernější léčbu. Stejně tak nejen Česká republika, ale i Evropa, hledá nové možnosti léčby. Spolupráce s Čínou by dále otevřela cestu k obrovským pokrokům na poli výzkumu onemocnění, s nimiž si zatím nevíme úplně dobře rady,“ konstatuje Stokin. Forma mezinárodních bilaterálních vědeckých týmů se již FNUSA-ICRC osvědčila ve spolupráci s řadou institucí, jako jsou například Mayo Clinic v USA či University College London.

Česká republika se díky svému postavení v srdci Evropy, světové prestiži českých vědců a evropskému projektu ICRC stala epicentrem zdravotnického výzkumu v oblasti kardiologie a neurologie. „Na druhou stranu jsme mnohdy limitováni nedostatkem peněz a velikostí, protože celá naše země má méně občanů než New York či Londýn. To omezuje kterékoli výzkumné centrum, nejen FNUSA-ICRC, v provádění určitých vědeckých studií, zvláště v oblasti klinické medicíny, pro jejichž realizaci musí sahat za hranice. V medicíně nemůže výzkum fungovat jinak než na transglobální úrovni. V tomto smyslu a s přihlédnutím k počtu pacientů, kteří by mohli být zařazeni do výzkumu, by byla spolupráce s Čínou velmi významná. Právě to může poskytnout studiím značnou legitimitu a přispět k zajištění té nejlepší udržitelné zdravotní péče, která je koneckonců cílem ČR i Číny,“ popsal neurolog Martin J. Stránský.

Předmětem spolupráce brněnských vědců s Čínou by se měl stát i výzkum fungování a účinnosti čínské tradiční medicíny, včetně mechanismu akupunktury a jejího vlivu na zlepšení zdraví člověka. „Řada nejrůznějších studií již ukázala, že akupunktura má přinejmenším stejný efekt jako placebo či dokonce přináší zlepšení. Pokud bychom objevili, jak přesně funguje, mohli bychom toho využít k podpoře standardních neurochemických či neuroanatomických mechanismů pro snadnější kontrolu a zlepšení stavu pacientů,“ přiblížil Stránský.

Jednání o kooperaci mezi FNUSA-ICRC a čínskou stranou neoficiálně navazuje na Deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti zdravotnictví a rozvoje mezi Čínou a státy střední a východní Evropy, k níž se Česká republika připojila letos v červnu v rámci česko-čínského summitu v Praze. „Jsme v pravidelném kontaktu s řadou vědeckých institucí v Evropě a Americe. Po únorové smlouvě s Korejským ústavem pro výzkum mozku (Korea Brain Research Institute, KBRI), zaměřené zejména na léčbu a prevenci onemocnění mozku, jde ale o teprve druhou spolupráci s vědci v Asii,“ dodal ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Martin Pavlík.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz