V Brně startuje unikátní projekt pěti nejlepších moravských výzkumných center

Tisková zpráva, 25. 10. 2018, Brno

První setkání účastníků jedinečného projektu Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH – „MolEcular, cellular and cliNical apprOaCH to healthy aging) se v prostorách Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) uskuteční ve čtvrtek 25. října. Projekt v hodnotě 700 mil. Kč se zaměří na nalezení léčby pro nemoci, které nejvíce ovlivňují stárnutí, jako demence, rakovina nebo choroby srdce.

Na zahajovací schůzce budou prodiskutovány klíčové aktivity projektu. Projednány budou administrativní záležitosti, jako jsou rozpočet, milníky či harmonogram, zejména však bude kladen důraz na diskuzi odborné části projektu. „Prezentovány budou výzkumné aktivity jednotlivých institucí. Probereme dílčí výzkumné záměry a uskuteční se diskuze jednotlivých vedoucích záměrů tak, aby byly řádně a transparentně nastaveny aktivity a výstupy projektu,“ popsal šéf FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

Do Brna dorazí zástupci všech pěti špičkových moravských center zaměřených na translační medicínu, která se na projektu podílejí. Na zahajovací schůzku do FNUSA zavítají kromě zástupců našich výzkumných týmů také zástupci projektových partnerů, aby společně projednali klíčové aktivity a s tím související plánované výstupy.

„I když projekt nese název ENOCH, který se dle literatury dožil 365 let, nemáme tak velké ambice. Cílem projektu není nesmrtelný život, ale zdravé stáří: stárnout aktivně a zdravě, tedy vyvinout nová preventivní, diagnostická a léčebná řešení pro poruchy, které souvisí se stářím,“ přiblížil hlavní cíl Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, která je příjemcem grantu.

V projektu je zapojených více než 220 výzkumníků z FNUSA-ICRC, Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, Regionálního centra aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu, Neurologické kliniky Lékařské fakulty Fakultní nemocnice Olomouc a z Blood Cancer Research Group při Ostravské univerzitě. Sjednocení pěti nejlepších moravských výzkumných center představuje velký milník v regionální spolupráci.

Na projekt ENOCH získalo konsorcium vedené FNUSA-ICRC unikátní grant v hodnotě téměř 700 milionů korun ze Strukturálních fondů EU. Výzkum v rámci projektu je zaměřený na nejzávažnější onemocnění nebo poruchy, které ovlivňují člověka v pozdějším věku a znemožňují mu zestárnout zdravě. „Konkrétně se jedná například o degenerativní choroby mozku, rakovinu a leukémii či chronické záněty. Tato onemocnění a poruchy ovlivňují velkou část populace v pokročilém věku, a proto mají vliv nejenom na seniory, ale také na jejich rodiny a na národní zdravotnické systémy a rozpočty na zdravotnictví a sociální služby,“ poukázal Stokin.

Projekt poběží až do roku 2023 a na Moravě tak nyní vzniká unikátní platforma pro špičkové vědce, v rámci níž výzkumníci komunikují a propojují své znalosti a zkušenosti. Ambicí projektu není nesmrtelný život, ale zdravé stárnutí v co nejmenší míře zatížené nemocemi.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz