Tisková zpráva, 8. 10. 2017, Brno

Česká republika bude poprvé v historii hostit Světový spánkový kongres, který se koná od 6. do 11. října v Kongresovém centru Praha. Světový spánkový kongres je vůbec prvním společným setkáním dvou nejvýznamnějších společností světového spánkového výzkumu (World Association of Sleep Medicine a World Sleep Federation). Přestože je spánková medicína relativně mladý obor, v tuzemsku má více než padesátiletou tradici. Do spánkových laboratoří se navíc jezdí školit odborníci z celé Evropy.

Podle pořadatelů se kongresu účastní na 3 000 delegátů z celého světa. Součástí programu, který současně probíhá v 10 sálech kongresového centra, je více než 100 symposií, 23 sekcí ústních sdělení a 650 posterových prezentací.

V rámci letošního kongresu se uskuteční i společné symposium světové (WSS) a české spánkové společnosti (ČSVSSM). „Hlavním tématem symposia budou mimovolné pohyby ve spánku, které bývají součástí i některých neurologických onemocnění, jako například syndromu neklidných nohou nebo Parkinsonovy nemoci. Zmíněné poruchy přispívají k rozvoji dalších civilizačních onemocnění, proto je důležitá jejich včasná diagnostika a léčba, která pomáhá pacientům zkvalitnit život a zamezit rozvoji následných zdravotních komplikací. Díky tomu lze uspořit i velkou část léčebných nákladů,“ uvedl MUDr. Ondřej Ludka, vedoucí skupiny Spánkové medicíny Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), který se podílí na organizaci Světového spánkového kongresu.

Podle aktuálních průzkumů poruchou spánku zvanou spánkovou apnoe trpí až 20 procent mužů a 10 procent žen. Většina z nich však netuší, že toto onemocní má. Kromě nadměrné únavy a spavosti během dne se spánková apnoe projevuje zástavami dechu ve spánku. „Nedostatek spánku či jeho zkrácení představují rizikové faktory pro vznik kardiovaskulárních komplikací, metabolického syndromu či duševních poruch,“ řekl Ondřej Ludka s tím, že včasná diagnostika poruch spánku a jejich léčba se uplatňuje jako důležitá součást preventivní medicíny.

Výzkumná skupina Spánková medicína FNUSA-ICRC se snaží najít nové diagnostické postupy a léčbu poruch dýchání ve spánku zejména u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému. Za necelých pět let svojí existence se pracoviště vypracovalo na jedno z předních špičkových pracovišť, které se zabývá poruchami dýchání ve spánku v ČR a dokázalo si svými výsledky získat uznání i v zahraničí. V roce 2015 byly spánkové laboratoře FNUSA-ICRC po splnění náročných podmínek jako první v ČR uznány Evropskou společností pro výzkum spánku (European Sleep Research Society) jako výzkumné centrum a mohou se v něm školit odborníci z celé Evropské unie.

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM), která byla založena v roce 2001, usiluje o podporu a koordinaci rozvoje všech forem péče o pacienty s poruchami spánku a bdění. Podporuje vědeckou činnost a výzkum spánku a bdění, jejich poruch a léčení těchto poruch a zasazuje se o rozvoj jejich optimální léčby. Ve spolupráci s odbornými institucemi se podílí na výchově a expertní činnosti v oboru spánkové medicíny. Své iniciativy koordinuje s Evropskou společností pro výzkum spánku (ESRS – European Sleep Research Society).

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz