Včasný záchyt karcinomu plic pomocí mobilní aplikace

Tisková zpráva, 28. 1. 2019, Brno

Rakovina plic je největším „zabijákem“ v celé Evropě s odhadem 20 % ze všech případů úmrtí na rakovinu. Rakovina plic je zároveň jednou z finančně nejnáročnějších typů rakoviny, z pohledu léčby. Většina bronchogenních karcinomů je diagnostikována až v pozdním stádiu, kde je míra přežití velmi nízká a to pouze 3,9 %. 80 % pacientů zemře v prvním roce diagnózy rakoviny plic. Pouze 15 % případů je zachyceno v časném stádiu, kdy je míra přežití 53,5 %. Na nemoci spojené s kouřením zemře ročně v České republice asi 18 tisíc lidí, tj. 350 Čechů týdně, čili pro srovnání jedno plné dopravní letadlo.

Za podpory České chirurgické společnosti a České pneumologické a ftizeologické společnosti byla v loňském roce spuštěna mobilní aplikace LungScreen, která má napomoci včasnému záchytu rakoviny plic. I. chirurgická klinika FNUSA a LF MU (dále I. CHK) ve spolupráci s pneumologickou ambulancí II. interní kliniky FNUSA a LF MU připravily vnitronemocniční studii k využití mobilní aplikace.

 „Pacient má možnost si stáhnout zadarmo aplikaci prostřednictvím QR kódu a udělat si sám vyhodnocení svého rizika rakoviny plic,“ přiblížil fungování aplikace prof. MUDr. Ivan Čapov, Ph.D., přednosta I. chirurgické kliniky a současně upozorňuje: „Aplikace nenahrazuje lékaře, neukládají se v ní žádná data pacienta“.  Vyhodnocení probíhá na základě souboru otázek, zaměřených na klíčové faktury ovlivňující vznik rakoviny plic, uživatel je zařazen do jedné ze tří skupin podle míry rizika. Dle tohoto výstupu mu je doporučena návštěva specialisty v nejbližším centru, kde se může nechat vyšetřit. V případě FNUSA je to plicní ambulance II. interní kliniky. Zde je pacient vyšetřen a podle nálezu buď propuštěn, nebo navržen k další léčbě, v případě chirurgického řešení je odeslán na I. CHK. V rámci vyhodnocení této studie bude nemocnice požádána o základní statistiku, kolik lidí bylo na základě aplikace vyšetřeno, jaký měli nález a kolik bylo posléze operováno. Bude se jednat o přísně anonymizovaná data. Vyhodnocení bude po 6 měsících/12 měsících. FNUSA je jedním z 6 center zapojených do celostátní studie.

„Kouření a rizika s ním spojená jsou vnímána jako zcela zásadní faktor, který negativně ovlivňuje roky zdraví. Naší snahou je pacienty léčit těmi nejkvalitnějšími a nejmodernějšími metodami a navracet je do běžného života. S úspěšnou léčbou ale úzce souvisí i prevence a proto přicházíme s návrhem projektu, který by napomohl včasnému záchytu karcinomu plic,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

Mobilní aplikace Lungscreen byla vyvinuta v roce 2015 v Maďarsku. Aplikaci z hlediska GDPR schválilo oddělení IT a Compliance. Aplikace je bezplatná.

Za 18 měsíců byla aplikace stažena v rámci pilotní studie na 2 pracovištích v Maďarsku celkem 24 000x. Asi v 30 % (8 000) s vysokým rizikem. Bylo provedeno celkem 1376 CT vyšetření s nálezem 262 pozitivních výsledků, které se musely dále řešit (buď stín tumoru v plíci, aortální aneurysma, podezření na rakovinu jícnu, nádory v mezižeberní oblasti, nádory ledvin nebo jater). Podezření na rakovinu plic bylo diagnostikováno u 102 pacientů. Všichni byli postoupeni dále specializovanému onkologickému teamu. Ze 102 podezření bylo 74 pacientů operováno (61 s diagnózou zhoubný nádor plic, 13 nádory nezhoubné). Aplikace zvýšila počet operabilních pacientů o 20 %.

Leták – screening rakoviny plic