Tisková zpráva, 26. 11. 2014, Brno

Poprvé v historii Mezinárodního centra vědeckého výzkumu FNUSA-ICRC při fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se sešla jeho vědecká rada dohromady s dozorčí radou a vedoucími jednotlivých vědeckých týmů. Do Brna tak přicestovali vědci nejen z americké Mayo Clinic, ale i například University of California San Francisco, Duke University, Yale University, University of Minnesota, University of South Florida, University of Cincinnati, University Medical Centre Ljubljana, britské Cambridge University, University of Edingburgh, University College London, francouzské École normale supérieure či argentinské Universidad de Buenos Aires. Společně jednali o dalším směřování výzkumníků centra.

Na základě doporučení vědecké rady a externích poradců představilo vedení výzkumného centra novou strukturu 17 mezinárodních výzkumných týmů FNUSA-ICRC. Dosud byly děleny jen podle zaměření na neurologické, kardiologické a aplikované. Bude více odlišeno, zda již ve výzkumu pokročily. Některé týmy budou zahrnuty do takzvaného výzkumného inkubátoru. Vedoucí výzkumných týmů také oběma radám představovali plán výzkumů na dalších pět let. „Cílem bylo navrhnout směry výzkumů, které budou nejenom přinosné, ale budou mít i naději na získání grantů z mezinárodních zdrojů,” uvedl ředitel (chair) FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

Profesor Yonas E. Geda z Mayo Clinic, který se věnuje výzkumu stárnutí mozku, demence a předcházení a léčbě Alzheimerovy choroby ocenil dosavadní spolupráci. „Poprvé jsem navštívil Brno v roce 2007, když se centrum teprve plánovalo, od 2011 si výměňujeme zkušenosti oficiálně, jezdím sem nejméně dvakrát ročně. Funguje to obousměrně, poznatky brněnských kolegů dobře doplňují ty naše v USA. Společné výzkumy plánujeme minimálně do roku 2020, protože obdobné vědecké spolupráce fungují dvacet a více let,” popsal Geda. Společně s brněnskými kolegy se nyní uchází o peníze z Horizon 2020 (evropského programu na financování vědeckých projektů v letech 2014 až 2020) v celkové hodnotě přes pět milionu eur (cca 140 milionů korun).

Stokin přiblížil úspěšnost plnění cílů stanovených na období 2011 – 2015. Většinu už centrum nyní plní. Například v oblasti vědeckých publikací se již podařilo dosáhnout 185 procent původního plánovaného počtu. Očekává splnění i v počtu patentů a využití výsledků výzkumů v praxi. Rostou také příjmy od průmyslového sektoru. Zvláště úspěšní jsou zaměstnanci FNUSA-ICRC při postgraduálním studiu na renomovaných pracovištích – namísto plánovaných 12 jich získalo další vědeckou hodnost 30, což činí 250 procent. Ačkoliv do hodnocení úspěšnosti této etapy projektu zbývá více než rok, jednotlivých výzkumných cílů se již podařilo splnit 73 procent.

Vedení centra připomnělo i pečlivou kontrolu hospodaření FNUSA-ICRC. „Za poslední dobu jsme prošli 26 audity, kontoloři u nás byli 79 dní, přesně 176 hodin společné práce. Pokud mám informace nenašli žádné významnější pochybení,” uvedl Stokin.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center, ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) je vědecko-výzkumné centrum nové generace. Jeho posláním je hledání nových metod, technologií a léčiv pro prevenci, diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Díky propojení lékařského výzkumu s klinickou péčí získávají pacienti přístup k nejmodernějším metodám léčby. Centrum, s celkovým rozpočtem zhruba 4,5 mld. Kč na období 2011 až 2015, je financováno ze Strukturálních fondů EU, Ministerstvem školství, Ministerstvem zdravotnictví a Jihomoravským krajem. V současné době pracuje v ICRC více než 300 zaměstnanců.

Kontakt:
Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA- ICRC, tel. +420 543 185 574, +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz