Více než dvě piva denně uspíší mrtvici, tvrdí brněnští odborníci

http://www.tydeniky.cz/cz/menu/73/aktuality/clanek-33424-vice-nez-dve-piva-denne-uspisi-mrtvici-tvrdi-brnensti-odbornici/