Výroční konference NINR: Neurodegenerativní onemocnění – z laboratoře do klinické praxe 🗓

Neurodegenerativní onemocnění – z laboratoře do klinické praxe

Hlavní témata:

  • Neurodegenerativní demence
  • Neurodegenerace a poruchy pohybu
  • Neurodegenerace u demyelinizačních onemocnění
  • Role neurodegenerace v patogenezi epilepsie

Výroční konference Národního ústavu pro neurologický výzkum – REGISTRACE


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Za účelem propojení excelentních výzkumných neurologických týmů s podobným zaměřením a s cílem podpořit výzkum především neurodegenerativních onemocnění, vznikl 1. července 2022 Národní ústav pro neurologický výzkum (NINR). Jde o projekt MŠMT, který je financovaný z Národního plánu obnovy, a do nějž se zapojilo hned jedenáct předních vědeckých institucív ČR, s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně jako hlavním příjemcem a koordinátorem.

Přes 250 preklinických a klinických výzkumníků se v tomto konsorciu intenzivně a synergisticky podílí na multidiciplinárním výzkumu neurodegenerace u řady neurologických onemocnění.

Kromě dvou notoricky známých neurodegenerativních chorob s dramaticky narůstající prevalencí – Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby – se NINR věnuje i dalším neurologickým onemocněním, v jejichž patogenezi hraje neurodegenerace významnou roli, jako jsou např. neurovývojová onemocnění, epilepsie, či roztroušená skleróza.

Úzkým propojením základního a klinického výzkumu v této nesmírně důležité medicinské oblasti bude, doufejme, v budoucnosti možné dosáhnout průlomových objevů, které po převedení do klinické praxe napomohou v časné diagnostice a léčbě celé řady neurologických onemocnění.

Výsledky našeho intenzivního bádání bychom rádi po roce fungování NINR sdíleli nejen uvnitř zapojených vědeckých týmů, ale i napříč širokou neurologickou veřejností a současně bychom rádi vytvořili platformu pro lepší komunikaci výzkumně a klinicky zaměřených zájemců o problematiku neurodegenerativních onemocnění.

Tímto je mi ctí pozvat na první výroční konferenci Národního ústavu pro neurologický výzkum do Brna všechny klinické neurology, pro něž bude v programu vymezen celý první den s obecnějšími přednáškami zaměřenými na časnou diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, stejně jako aktualizaci poznatků o podstatě vlastních neurodegenerativních procesů v nemocném lidském mozku.

Ve dni druhém pak zazní a budou široce diskutovány nejzajímavější výsledky výzkumu probíhajícího pod záštitou NINR.
Pevně věřím tomu, že pozvání do letního Brna přijme co možná nejvíce z vás.

Těšíme se na setkání!

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP
Ředitel NINR

 

od do
Naplánovaná událost kalendář