Výroční sjezd České kardiologické společnosti v Brně z pohledu FNUSA

Tisková zpráva, 16. 5. 2018, Brno

Jako každoročně v májových dnech přivítalo brněnské výstaviště všechny příznivce kardiologie včetně jejich specializací a dalších lékařských odborností (vnitřní lékařství, kardiochirurgie, neurologie, diabetologie a dalších oborů s návazností na kardiologii). Jedná se o největší lékařský kongres v České republice s více než 3500 účastníků. Letos se konal výroční XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti (ČKS) ve dnech 6. – 9. května 2018 na brněnském výstavišti. V rámci tohoto kongresu se Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně dostalo několika poct.

Za Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně byla opět velmi vysoká aktivní účast. Lékaři z I. interní kardioangiologické kliniky (I. IKAK) prezentovali 25 přednášek, 2 postery a 14 předsedání. Též se aktivně sjezdu zúčastnili lékaři z II. interní kliniky a Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace.

Přednostka I. interní kardiologické kliniky prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC se ujala své nové role předsedkyně platformy Ženy v kardiologii v rámci  ČKS a předsedala a přednášela na sympoziu Women in Cardiology spolu s budoucí prezidentkou Evropské kardiologické společnosti prof. Barbarou Casadei MD, DPhil, FRCP, FESC.

Doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. z I. interní kardioangiologické kliniky se stal čestným členem ČKS.

V rámci sjezdu proběhl slavnostní křest knihy Vítovec (FNUSA), Špinar (FN Brno), Špinarová (FNUSA), Ludka (FNUSA, FN Brno) a kolektiv „Léčba KV onemocnění“, kde většina spoluautorů byla z FNUSA.

„V rámci sjezdu se konal také tradiční již 15. Kardioběh a Kardiochůze Jiřího Tomana, jako vzpomínka na význačného českého kardiologa a přednosty I. interní kardioangiologické kliniky v letech 1996 – 2002, který bohužel předčasně zemřel v létě 2002. Letos se běhu či chůze zúčastnilo více než 230 osob, což na ranní časný start za krásného počasí v 6:45  je obdivuhodné,“ sdělil prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC, zástupce přednosty pro školství I. IKAK FNUSA a předseda organizačního výboru sjezdu ČKS.

V rámci sjezdu se konala akce zaměřená na veřejnost, jejímž cílem bylo stanovení kardiovaskulárního rizika na základě anamnézy a zjištěných hodnot glykémie, cholesterolu a krevního tlaku. Aktivity byly součástí projektu Czech Heart, který odborně zajišťovala ČKS a podpořila společnost Sanofi Aventis. Odborným garantem byl prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., přednosta II. interní kliniky FNUSA a jeho kolektiv spolupracovníků.

 Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122