Výsledky 6. Glaukomového dne ve FNUSA

12. 3. 2018 jsme v rámci 6. Glaukomového dne vyšetřili 86 pacientů. U 8 z nich byl zachycen vyšší nitrooční tlak a byli objednání k dalšímu došetření. Oproti předcházejícímu ročníku se dostavilo méně osob (115 v roce 2016), přesto byl zaznamenán u stejného počtu pacientů (8) zvýšený nitrooční tlak, tedy vyšší % rizikových pacientů. Z 86 vyšetřených bylo 39 žen, nejmladší pacient měl 26 let a nejstarší 88 let.

Menší účast si vysvětlujeme chřipkovou epidemií, protože se řada pacientů dnes odhlašovala z plánovaných zákroků a dotazovala se na další konání akce. Přesto jsme s výsledkem akce spokojeni a jsme rádi, že jsou tyto akce pozitivně veřejností vnímány.