Tisková zpráva, 23. 10. 2017, Brno

Výzkumná infrastruktura CZECRIN, která podporuje akademická klinická hodnocení, a propojuje fakultní nemocnice, univerzity a vědecká centra v oblasti biomedicíny, dosáhla v rámci mezinárodních hodnocení excelentních výsledků. Získala tak doporučení pro financování do dalších let a plnohodnotné členství v celoevropské síti ECRIN.

Česká republika se od roku 2006 zapojila do řady velkých výzkumných infrastruktur představující výzkumná centra a výzkumné sítě, které provozují nejen vlastní výzkum, ale pomáhají i ostatním českým a zahraničním výzkumným centrům v realizaci velkých výzkumných projektů.

V rámci posledního mezinárodního hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, konaných pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), úspěšně obstála národní výzkumná infrastruktura CZECRIN, která vznikla na základě úzké spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Vážíme si toho, že ve všech devíti hodnocených oblastech, infrastruktura Czecrin dosáhla nejvyššího počtu bodů. Nejvíce si pak ceníme celkového excelentního výsledku a doporučení zapojení České republiky na úrovni plného člena, prostřednictvím CZECRIN, do evropské infrastruktury ECRIN, kde dosud působila na pozici pozorovatele,“ uvedla Lenka Součková, koordinátorka infrastruktury CZECRIN.

Díky výbornému hodnocení získá infrastruktura peníze v celkové hodnotě 52 milionů korun na svou existenci do roku 2022. Plné členství ČR pak zajistí CZECRINU možnost se aktivně podílet na vedení a nastavení strategie ECRIN v dalších letech. Díky zapojení do evropské infrastruktury se navíc ČR zvýší pravděpodobnost účastnit se v grantových projektech financovaných H2020.

Čeští lékaři se hojně podílí na evropském nezávislém klinickém výzkumu

V letošním roce byla Česká republika začleněna do celkem 10 výzkumných projektů financovaných z evropského programu EU Horizont 2020 či 7. rámcového programu podporující lékařský výzkum v oblastech, ve kterých má medicína omezené léčebné možnosti anebo úspěšnost léčby je zde nedostačující. Jedná se zejména o léčbu vzácných onemocnění, dětských onemocnění, léčbu cévní mozkové příhody či akutního poranění míchy. Do těchto výzkumných projektů je zapojeno několik českých fakultních nemocnic a výzkumných center, jako například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) nebo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC). „Naše centrum je v rámci infrastruktury zapojené do projektů zaměřených na hledání nejúčinnější léčby pacientů s cévní mozkovou příhodou,“ sdělil Gorazd B. Stokin, šéf FNUSA-ICRC.

Součástí všech výzkumných projektů je provedení mezinárodní klinické studie, do které jsou zařazování pacienti ze všech zapojených států z celé Evropy. „Zajištění a koordinace mezinárodní klinické studie je administrativně velmi náročný proces, který musí splňovat přísné legislativní, regulační a etické požadavky, což je jeden z důvodů, proč na těchto projektech spolupracuje výzkumná infrastruktura Czecrin, která zajišťuje administrativní služby, nezávislý monitoring a dohled nad bezpečností hodnocených léčiv,“ upřesnila doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., hlavní řešitelka infrastruktury Czecrin.

CZECRIN je česká národní výzkumná infrastruktura podporující akademická klinická hodnocení, která propojuje fakultní nemocnice, univerzity a vědecká centra oblasti biomedicíny. Je českým národním uzlem Evropského konsorcia infrastruktur klinického výzkumu (ECRIN-ERIC). Jejich společným cílem je podpořit rozvoj akademických klinických hodnocení a zkvalitnit spolupráci na národní a mezinárodní úrovni. CZECRIN v současnosti realizuje více než 15 národních a mezinárodních akademických klinických hodnocení v mnoha oblastech včetně pediatrie a vzácných onemocnění.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) je výzkumné centrum financované převážně z národních a mezinárodních grantů. Zaměřuje se na výzkum onemocnění srdce a mozku. Cílem výzkumu je nalézat nové technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu v kardiovaskulární medicíně a neurologii. Na výzkumných aktivitách centra se v současnosti podílí více než 300 výzkumných pracovníků a lékařů z ČR, USA, Kanady, Argentiny a téměř 20 zemí Evropské unie.

ECRIN představuje evropskou síť pro provádění akademických klinických studií, která byla založena ve Francii v roce 2006. V současné době jsou do ní zapojeny Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko a Norsko. Česká republika byla spolu se Švýcarskem doposud pouhým pozorovatelem. V nejbližší době však plánují rozšířit evropskou síť ECRIN a stát se spolu s Irskem a Tureckem dalšími plnohodnotnými členy.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz