,

Výzva lékařů: Nebojte se přijít s problémem!

Lékaři ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se stále častěji setkávají s případy, kdy se pacienti se zhoršujícími zdravotními problémy bojí navštívit svého ambulantního specialistu nebo praktického lékaře, většinou kvůli obavě z nákazy onemocněním COVID-19. Svůj zdravotní stav tak často nechají dojít do krajních mezí.

Případů, kdy většinou starší pacient raději zůstane doma a trpí, místo aby navštívil lékaře, v posledních dnech opět přibývá. „Takoví pacienti jsou k nám potom přiváženi zdravotnickou záchrannou službou, a to s onemocněními, která kdyby se řešila jako obvykle, nemusela vůbec být komplikovaná a navíc by léčba měla daleko větší naději,“ uvedl MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., lékařský náměstek Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a dodal: „Například k nám na interní kliniku takto přivezli pacientku s močovou infekcí, která už byla ve stavu septického šoku.“

Často se jedná o pacienty s chronickými onemocněními, kteří potřebu návštěvy lékaře či hospitalizace oddalují – například pacienty se zhoršením chronického srdečního selhání, chronické obstrukční bronchopulmonální choroby. Nebezpečné mohou být ale také problémy neurologického rázu. „U epileptiků je to třeba zvýšení počtu záchvatů, u dalších onemocnění jakékoliv náhlé zhoršení. Podcenit by lidé neměli ani možné příznaky začínající cévní mozkové příhody, jako je náhlé oslabení končetin, problémy s řečí nebo s viděním,“ upozornil prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.

Podle lékařů se za zhoršením chronických stavů některých pacientů skrývá také koronavirová infekce. Podcenění v takovém případě může znamenat i ohrožení jejich života.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel.: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz