,

Vzdělávací program HOBIT, který pomáhá zachraňovat životy, zdarma pokračuje i v tomto školním roce

Tisková zpráva, 5. 11. 2018, Brno

Do letošního školního roku vstupuje vylepšená verze vzdělávacího programu HOBIT, který učí žáky základních škol a víceletých gymnázií, jak reagovat na příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu. Do programu se mohou školy kdykoliv v průběhu roku zapojit zcela zdarma a bez další administrativní zátěže.

Vzdělávací program HOBIT, neboli HOdina BIologie pro živoT, který v roce 2013 odstartovalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), má za cíl během jedné vyučovací hodiny předat žákům důležité informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním nebo mozkovým infarktem. Že má HOBIT smysl, se ukázalo, když dva školáci, kteří jej absolvovali, dokázali přivolat pomoc muži se srdeční zástavou a provést u něj resuscitaci, čímž mu zachránili život.

Součástí inovativního multimediálního programu, který se koná v počítačových učebnách, jsou půlminutová videa, ve kterých herci reálně zobrazují příznaky onemocnění. Právě tato tzv. simulační videa vnáší do výuky první pomoci zcela zásadní prvek a učí děti, jak reagovat na situace z běžného života. „Edukace probíhá online na počítačích, žáci postupně vyplňují jednotlivé části testu a učitel pouze dohlíží na průběh hodiny. Je to tedy velmi jednoduché a pro učitele nenáročné, pro žáky navíc HOBIT představuje příjemné zpestření běžné školní výuky,“ uvedla manažerka programu Hana Pokorná. Na první edukační hodinu navazují doplňkové materiály (pracovní listy, hry atp.), které jsou vytvořené ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, a které mají učitelé zdarma k dispozici na webové stránce projektu. Hodina se s odstupem tří až šesti měsíců opakuje, aby bylo možné ověřit, jak se mění znalosti žáků v čase.

„Výsledky po každém pololetí analyzujeme a školám zasíláme evaluační zprávu. Učitelé tak vědí, kterým tématům věnovat v doplňkových materiálech pozornost. Výsledky našich analýz promítáme rovněž do změn v programu. Každá nová verze je proto efektivnější, srozumitelnější a směřuje k dlouhodobému udržení znalostí,“ vysvětlila výzkumnice a národní koordinátorka programu Lucie Vondráčková. Předchozí fáze projektu (leden 2017 – červen 2018) prokázala, že doporučené vzdělávací schéma se dvěma vyučovacími hodinami za rok a doplňkovými materiály pomáhá k dlouhodobému udržení znalostí žáků.

Za celou dobu jeho existence prošlo programem téměř 7000 žáků z 92 škol. „Naším cílem je program rozšířit do všech škol v České republice a skrze výchovu generací s vysokou zdravotní gramotností přispět ke zlepšení zdravotního stavu české populace,“ dodal garant programu Robert Mikulík, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra I. neurologické kliniky FNUSA a vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného programu FNUSA-ICRC.

Více informací, včetně toho, jak se jednoduše do programu zapojit, najdete na www.projekthobit.cz.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Kontakt pro školy: Mgr. Lucie Vondráčková, výzkumnice a národní koordinátorka projektu HOBIT, projekthobit@fnusa.cz