Tisková zpráva, 17. 5. 2016, Brno

Jihomoravský kraj se pyšní hustě protkanou sítí center specializovaných na léčbu cévní mozkové příhody neboli lidově mrtvic. Pacienti tak mohou přežít bez vážnějších následků. Až tři čtvrtiny z nich však podcení příznaky zákeřného onemocnění a do nemocnice přijedou pozdě. Odborníci z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) spolu s kolegy z FN Brno se proto rozhodli při příležitosti Dne prevence cévní mozkové příhody zapojit do celostátní edukační kampaně Čas je mozek, která veřejnost učí, jak základní projevy mrtvice rozpoznat.

Akreditovaných středisek pro léčbu cévní mozkové příhody je v Jihomoravském kraji hned šest. Stejně vysoký počet má pouze Moravskoslezský kraj a Praha. Komplexní cerebrovaskulární centra FN u sv. Anny a FN Brno navíc patří k jedenácti pracovištím v ČR s nejvyšším stupněm specializace na cévní mozkovou příhodu. Jen za rok 2014 s touto diagnózou v obou centrech hospitalizovali více než patnáct stovek osob. Pacienti zde podstupují nejsložitější zákroky, které vyžadují speciální vybavení a vysokou odbornost lékařů. Ve svatoanenské nemocnici se používá i nejnovější metoda léčby mozkového infarktu, tzv. mechanická trombektomie. Těchto zákroků bylo za rok 2015 v Komplexním cerebrovaskulárním centru FN u sv. Anny a FN Brno provedeno celkem 52.

„Do postižené mozkové tepny je pacientovi přes cévní přístup v třísle zaveden mikrokatetr. Jakmile prorazí krevní sraženinu, rozvine se košíček, pomocí kterého je možné sraženinu zachytit a vytáhnout z těla ven. Tento zákrok provádí intervenční radiolog,“ popisuje vedoucí výzkumného programu FNUSA-ICRC Stroke (anglicky cévní mozková příhoda) a šéf Komplexního cerebrovaskulárního centra FNUSA doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. V kombinaci se systémovou trombolýzou, tedy podáním léku k rozpuštění krevní sraženiny, představuje mechanická trombektomie tu nejefektivnější dostupnou léčbu ischemické mozkové mrtvice. „Vzhledem k vynikajícímu klinickému efektu této metody, který byl potvrzen i nejnovějšími odbornými studiemi, je naší snahou počet zákroků dále navyšovat. V loňském roce jsme jich provedli téměř dvojnásobně více než v roce 2014,“ doplňuje docent Mikulík.

Podobně jako u jiných akutních onemocnění, je i záchrana pacienta s cévní mozkovou příhodou především bojem o čas. Systémovou trombolýzu, kterou provádí neurolog, může pacient dostat maximálně do čtyř a půl hodiny od vzniku prvních příznaků. „Mechanická trombektomie nám pak umožní léčit i pacienty do 6 hodin. Vůbec nejlepších výsledků ale dosahujeme, pokud je léčba zahájena do 90 minut,“ vysvětluje MUDr. René Jura, vedoucí Iktové jednotky FN Brno, jak důležitou roli hraje to, zda se člověku s mrtvicí dostane odborné péče včas. Jestliže pacient dorazí do nemocnice po šestihodinovém limitu, není v silách lékařů, aby aktivně ovlivnili průběh jeho léčby. Rozsáhlé odumření mozkových buněk si následně vybírá krutou daň. Pro dotyčného to znamená následky do konce života, často dokonce i smrt.

Mozková příhoda se přitom neohlašuje jedním typickým příznakem, jako je tomu například u infarktu myokardu, kdy lze původ potíží velmi snadno rozpoznat. Postižení nemusí nutně cítit bolest, projevy mozkového infarktu se pak odvíjejí od toho, kterou část mozku nemoc zasáhla. Nejčastěji je však její náhlý příchod doprovázen poruchou řeči a schopnosti dotyčného porozumět okolí. Člověku rovněž ochabne obličej, nemůže se usmát nebo vycenit zuby, má na jedné straně pokleslý koutek. Stejně tak může dojít k náhlému ochrnutí jedné končetiny nebo celé poloviny těla. Pokud se objeví byť jen jeden takový příznak, je nutné okamžitě přivolat záchrannou službu, která nemocného přepraví do nejbližšího centra specializovaného na léčbu cévní mozkové příhody. Identifikovat základní projevy mrtvice a v případě jejich výskytu správně zareagovat učí veřejnost kampaň Čas je mozek, do které se zapojily obě brněnské fakultní nemocnice.

Návštěvníci Fakultní nemocnice u sv. Anny měli dnes na společném infostánku kampaně Čas je mozek a vlastního preventivního programu FNUSA-ICRC Stroke -Boj proti CMP například možnost vyzkoušet si jednoduchý test, který prověřil, jestli znají hlavní příznaky mozkové příhody, umí je rychle odhalit a vědí, jak nemocnému účinně pomoci, tedy dostat ho co možná nejrychleji k odborníkům. V nemocnici byla zároveň k dispozici nutriční terapeutka, která prostřednictvím speciálního přístroje všem zájemcům analyzovala složení těla. Na základě vyhodnocení výsledků mohla upozornit zejména na případné rizikové faktory (obezita, nevyvážená strava aj.), které mohou nebezpečí vzniku mozkové mrtvice zvyšovat.

Na zítřek 18. května od 10:00 je připraven „HOBIT FAST běh“ Lužánkami – závod brněnských školáků, ve kterém se utkají i ve znalostech včasné identifikace příznaků mozkové příhody na základě testu FAST (zkratka čtyř klíčových slov). Běh pořádá program FNUSA-ICRC HOdina BIologie pro život (HOBIT), který dlouhodobě vzdělává školáky ve správné reakci a v první pomoci, na základě úvahy, že v mladém věku dokáží lépe potřebné znalosti a dovednosti uchovat v hlavě a v případě potřeby vybavit. Účelnost programu ukázal před rokem a půl počin dvou mladých absolventů programu, kteří dokázali operativně obnovit životní funkce chodce se srdečním infarktem.

Více informací o kampani ČAS JE MOZEK
Edukační kampaň s názvem Čas je mozek spustily loni v září Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP. Hlavním cílem kampaně je pomoci seznámit veřejnost s typickými projevy cévní mozkové příhody. Odborníci zároveň jejím prostřednictvím vyzývají, aby lidé při podezření na cévní mozkovou příhodu okamžitě přivolali rychlou záchrannou službu.
Více informací o kampani Čas je mozek najdete na stránkách www.casjemozek.cz nebo Facebooku.
Na Youtube kanálu kampaně je ke zhlédnutí videoanketa, která zkoumala, jestli lidé poznají příznaky mozkové mrtvice a dokáží správně reagovat. Zároveň zde najdete video, které názorně ukazuje cestu pacienta s mozkovou mrtvicí nemocnicí, od urgentního příjmu až po jednotku intenzivní péče.

STRUČNĚ O CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ
Cévní mozková příhoda je druhá až třetí nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Každý rok potká více než 40 tisíc lidí, čtvrtina z nich nemoci podlehne. Závažné onemocnění, které je vůbec nejčastější příčinou invalidity, nepřežije během prvních 3 měsíců více než 15 % pacientů. Příčinou bývá ve většině případů ucpání mozkové cévy krevní sraženinou, někdy je následkem jejího prasknutí. Obě příčiny si žádají speciální léčbu, kterou poskytují akreditovaná zdravotnická zařízení rozmístěná po celé ČR, tzv. iktová centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz
Jiří Hannich, Bison & Rose, PR zastoupení kampaně Čas je mozek, tel. +420 731 624 845, jiri.hannich@bisonrose.cz