Tisková zpráva, 5. 10. 2017, Brno

Hodnocení aktivit vědeckých a administrativních týmů Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) bylo hlavním cílem společného setkání Dozorčí a Mezinárodní vědecké poradní rady (FNUSA-ICRC), které se uskutečnilo 2. a 3. října v Brně.

Setkání, které se konalo na půdě FNUSA-ICRC již počtvrté, se zúčastnili přední zahraniční vědci a lékaři, kteří měli za úkol zhodnotit činnost vědeckých výzkumných skupin. „V rámci České republiky je setkání unikátní v tom, že na dva dny přijedou do Brna dvě desítky odborně kvalifikovaných lidí z nejprestižnějších univerzit či nemocnic a nezávisle hodnotí aktivity našeho centra,“ uvedl Gorazd B. Stokin, šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Vzhledem k tomu, že členové obou rad reprezentují vysoký mezinárodní standard medicínského výzkumu, jsou pro nás jejich názory a doporučení stěžejní,“ dodal Stokin.

Během dvou dnů zahraniční experti hodnotili aktivity pětadvaceti výzkumných týmů FNUSA-ICRC. „Díky tomu, že jsem byl u samotného vzniku mezinárodního centra a každým rokem jsem členem dozorčí rady, můžu posoudit velký progres, které centrum zaznamenalo. Projekt ICRC je na špičkové úrovniAktivity a význam centra výrazně převyšují povědomí nejen veřejnosti, ale i lékařů a výzkumníků,“ řekl MUDr. Martin Jan Stránský, FACP, ředitel Polikliniky na Národní v Praze a mj. vysokoškolský profesor na americké Yale School of Medicine. To potvrzuje i Dr. David Hafler, profesor neurologie a imunologie z univerzity Yale, který se setkání účastnil poprvé. „Jsem ohromen výkony některých vědeckých týmů, které jsem měl možnost hodnotit. Odvedly opravdu dobrou práci. FNUSA-ICRC je na správné cestě k úspěchu,“ sdělil Hafler.

Za uplynulý rok výzkumníci z FNUSA-ICRC publikovali vědecké články v prestižních mezinárodních časopisech, jako Nature Communications, Circulation, Molecular Cell nebo Andgewandte Chemie. Získali také několik prestižních ocenění, jako například cenu Danubius pro mladé vědce od rakouského ministerstva pro vědu a průmysl, cenu pro začínající vědce od mezinárodní Alzheimerovské asociace, cenu za osobní přínos péči o pacienty s mozkovou mrtvicí od Evropské iktové asociace, nebo cenu za nejlepší kardiologický článek od České kardiologické společnosti.

Jedním z nedůležitějších kritérií úspěchu brněnského centra je podle odborníků financování. Podle Davida Haflera je podstatné nastavit správné financování v rámci jednotlivých výzkumných týmů, které mají různou velikost, různé potřeby a zájmy. Je důležité se inspirovat a učit se od velkých hráčů a institucí, jako je Oxford, Cambridge, UCL, Harward, Yale a mnohé další. Překážkou však podle Haflera může být politický vliv při rozhodování o grantech a dotacích. „Vědecká práce by měla být ohodnocena vždy férově bez ohledu na aktuální politická rozhodnutí,“ uzavřel David Hafler.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz