Tisková zpráva, 8. 12. 2017, Brno

Dobrovolnický program vznikl ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně v roce 2015. Jeho cílem bylo posílit úroveň poskytované zdravotní péče o další rozměr. Věříme, že dobrý duševní stav nemocného je klíčový pro celkové uzdravení, snažíme se proto velice intenzivně zlepšit psychickou kondici hospitalizovaných pacientů. Ve velké míře tomu napomáhají právě aktivity dobrovolnického programu. Dobrovolníci dochází za pacienty na zapojená oddělení, kde s nimi hrají společenské hry, chodí s nimi na procházky, předčítají jim, nebo si jen tak povídají.

DobroCentrum u sv. Anny sdružuje osoby, které jsou ochotny věnovat část svého volného času, dovednosti, schopnosti a znalosti lidem, kteří pomoc druhých vítají. Aktuálně 109 zaregistrovaných zájemců o dobrovolnictví pomáhá při realizaci jednorázových i dlouhodobých aktivit, navštěvuje Doléčovací a rehabilitační oddělení v Novém Lískovci, I. neurologickou a II. interní kliniku a Kliniku tělovýchovného lékařství a rehabilitace v areálu na Pekařské, podílí se na výrobě přáníček pro pacienty, organizování sbírek apod. Realizované aktivity personál i vedení FNUSA vítá a plně podporuje.

V příloze si dovolujeme poslat pozvánky na nejbližší akce našeho DobroCentra, vč. charitativního vánočního koncertu v pondělí 11.12. v 15:30, který je pořádán právě ve prospěch DobroCentra u sv. Anny a bude konat v nemocniční kapli. Za zmínku určitě stojí, že nápad na jeho uspořádání vzešel od slovenského tenora Petera Bergera a Jany Chaloupkové, úžasné sopranistky, ale především lékařky naší Kliniky ORL, chirurgie hlavy a krku.

Výstupy dobrovolnického programu (2015 – 2017):

 • 169 zaregistrovaných zájemců o dobrovolnickou činnost
 • 109 aktuálně spolupracujících dobrovolníků
 • 9 zrealizovaných setkání s personálem s cílem seznámit je s organizací a aktivitami dobrovolnického programu (informováno bylo 250 pracovníků FNUSA)
 • 9 zrealizovaných setkání se studenty, jehož cílem je rozšíření povědomí o dobrovolnickém programu mezi možné budoucí dobrovolníky (informováno bylo 283 studentů)
 • 11 zrealizovaných vstupních školení pro zájemce o dobrovolnickou práci, v průběhu kterých bylo úspěšně proškoleno kolem 100  zájemců o dobrovolničení
 • 350 pacientů DRO, 48 pacientů na I. NK, 48 pacientů na II. IK, 64 pacientů na KTLR, kterým prospělo zapojení do aktivit dobrovolníků
 • 90 zrealizovaných jednorázových aktivit DC pro pacienty nemocnice
 • 12 zrealizovaných supervizních setkání dobrovolníků
 • 3 akce pro dobrovolníky jako poděkování za spolupráci
 • každoroční výroba vánočních a velikonočních přání pro pacienty
 • webové stránky https://www.fnusa.cz/o-nemocnici/dobrocentrum-u-sv-anny-2/
 • facebook https://www.facebook.com/DCusv.Anny/

Finanční zdroje na realizaci projektu byly zajištěny z části z dotace Ministerstva zdravotnictví, z části z vlastních zdrojů FNUSA a z části ze sponzorských darů.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz