Visits to inpatient wards are still prohibited.

If you would like to support us with material gifts, please contact Ing. Michal Možíšek: +420 739 005 395, michal.mozisek@fnusa.cz. Thank you!

Prof. Jiří Rektor

Prof. Ivan Rektor získal Cenu města Brna

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. z I. neurologické kliniky FNUSA a LF MU se svou celoživotní prací významně zasloužil o pozici Brna jako předního evropského centra v neurologii a výzkumu mozku. Bývalý přednosta kliniky a vedoucí…
,

Zdravotníci pracují vzorně, jen humoru ubývá…

Anesteziologicko resuscitační klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU se loni na jaře stala první a jedinou na Moravě, která se začala starat o pacienty s nemocí COVID-19 v těžkém stavu. Prvního pacienta přijali na…
,

Lékaři ve FNUSA úspěšně podávají pacientům ivermektin

Lékaři z covidového oddělení I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU vyzkoušeli u třiceti pacientů s onemocněním COVID-19 lék ivermektin. Diskutované antivirotikum podali pacientům…

1214168

patients we treated on an outpatient basis

29997

we hospitalized in 2019

15106

operations we performed in 2019

We are proud partners of

Our care was appreciated by: