,

Kaple sv. Anny prošla kompletní sanací

Kaple sv. Anny - historické foto

V samotném srdci areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se nachází kaple sv. Anny, památkově chráněný svatostánek v neopalladiánském stylu od významného architekta Theophila Hansena. Jedinečná architektura z roku 1869 bohužel dlouhodobě trpěla vysokou vlhkostí, která se podepisovala na stavu zdiva, podlah i nosných sloupů. Nemocnice proto přistoupila ke kompletní sanaci objektu. Slavnostní znovuotevření kaple za přítomnosti ředitele FNUSA Ing. Vlastimila Vajdáka a kaplana P. Leo Zerhaua se uskuteční 13. dubna v 15 hodin. Akustiku prověří sexteto Tišnovského komorního orchestru a architektonický komentář nabídne MUDr. Martin Pešl, Ph.D., zakladatel OpenHouse Brno.

Na špatném stavu kaple s vysokou mírou vlhkosti se odrážela blízkost zaniklého Svrateckého náhonu i zanedbaná péče v období komunismu – koncem dvacátého století prostor sloužil dokonce jako sklad. Do budovy zatékalo a docházelo k průsakům od nefunkční areálové kanalizace.

„V devadesátých letech minulého století sice došlo k sanaci, tehdejší možnosti však nebyly na tak vysoké úrovni a problém se vzlínající vlhkostí se nepodařilo vyřešit v dostatečné míře,“ popsal technický náměstek FNUSA Tomáš Hladík a dodal, že k další pozitivní změně došlo při rozsáhlé rekonstrukci fasád Hansenovy budovy v roce 2010, během které byly odstraněny také poškozené omítky na přilehlé kolonádě a částečně i v kapli. Řemeslníci tehdy zároveň vyřešili dešťovou kanalizaci v okolí objektu.

Další zdroj vlhkosti se podařilo odstranit v roce 2021, kdy nemocnice nechala sanovat vnější základové zdivo včetně úpravy drenážního systému. Projekt se tak mohl posunout k závěrečné fázi.

„Řemeslníci museli odstranit podlahy, aby pod ně mohli doplnit vodorovné hydroizolace, které na podkladním betonu chyběly. Právě jejich absence způsobovala problémy se stále nadměrným vzlínáním vlhkosti,“ popsal Hladík. Během oprav se zaměřili také na nosné sloupy, které byly vlhkostí a následnou krystalizací soli zasaženy nejvíce. Na úpravu vertikálních ploch firma provádějící rekonstrukci zvolila vícevrstvý sanační omítkový systém, který je schopný díky plnivu s otevřenými póry absorbovat více vlhkosti i solí než běžné omítky.

Kompletní sanace byla dokončena ke konci února. Výjimkou jsou venkovní sloupy při vstupu z atria, které musejí s opravou počkat na příznivější klimatické podmínky. Práce realizovala společnost ESOX podle projektové dokumentace firmy LT PROJEKT. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně za rekonstrukci zaplatila přes dva miliony korun.

„Jsme rádi, že díky rekonstrukci je naše kaple opět důstojným místem pro duchovní služby nejen pro pacienty“ dodal ředitel nemocnice Ing. Vlastimil Vajdák.

Kaple sv. Anny prošla kompletní sanací

Znovuotevření kaple sv. Anny_pozvánka