Klinika pracovního lékařství – lékař/ka

Klinika pracovního lékařství

přijme do hlavního pracovního poměru zaměstnance na celý úvazek na pozici

lékař/ka

Odborné požadavky:  

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
  • specializovaná způsobilost v oboru pracovní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství nebo vnitřní lékařství nebo hygiena a epidemiologie či nedlouho před jejím předpokládaným získáním (není podmínkou)
  • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
  • komunikativnost
  • schopnost samostatného rozhodování
  • předpoklady pro týmovou spolupráci
  • znalost práce na PC

Nabízíme: https://www.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-3.pdf

Nástup: dle dohody

Písemné nabídky doložené životopisem, s uvedením údajů o dosavadní praxi a doklady o dosaženém vzdělání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů předloží zájemci do 30. 4. 2021 na sekretariát kliniky v elektronické formě na adresu petr.brhel@fnusa.cz , tel. +420 543 185 396, nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát KPL, Pekařská 53, 656 91 Brno.

Kontakt pro odborné dotazy: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc., přednosta KPL, tel. +420 543 182 885, e-mail: petr.brhel@fnusa.cz