Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL)

přijme do pracovního poměru na celý úvazek zaměstnance na pozici

 lékař/ka

Odborné požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
  • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění
  • komunikativnost, schopnost samostatného rozhodování, předpoklady pro týmovou spolupráci

Nabízíme:

  • plný úvazek 1,0 na špičkovém pracovišti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
  • erudice pod dohledem zkušených lékařů v rámci náplně vzdělávacího programu otorinolaryngologie – osvojení potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností umožňujících samostatnou činnost specialisty v ambulantní a v lůžkové péči
  • zapojení do specializovaných programů kliniky – onkochirurgie nádorů hlavy a krku, endoskopická rinochirurgie, ušní chirurgie včetně kochleárních implantací, chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek, program diagnostiky a léčby poruch spánku, chirurgie onemocnění slinných žláz, audiologie včetně výdeje sluchadel, otoneurologická porodna, poradna pro poruchy hlasu, poradna pro poruchy polykání – https://www.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/orl-zakladni-informace/
  • zapojení do pregraduální výuky studentů LF MU
  • možnost postgraduálního vzdělávání – doktorský studijní program Stomatologie a otorinolaryngologie LF MU
  • benefity FN u sv. Anny v Brně – https://www.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Při zvažování využití nabídky pracovního poměru ORL klinika nabízí možnost individuální návštěvy/stáže na pracovišti – seznámení uchazeče se standardním ambulantním a hospitalizačním provozem kliniky, zapojení uchazeče do činnosti operačních sálů kliniky. Písemné požadavky individuální stáže:  sekr.kochhk@fnusa.cz.

Nástup: dle dohody, březen – září 2020

Písemné nabídky doložené životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát KOCHHK, Pekařská 53, 656 91 Brno nebo v elektronické podobě na adresu sekr.kochhk@fnusa.cz.

Kontakt pro odborné dotazy: MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně, tel. +420 543 182 923, e-mail: b.gal@fnusa.cz