Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL)

Přednosta
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
b.gal@fnusa.cz 

.

Zástupce přednosty pro LPP:
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
pavla.urbankova@fnusa.cz


Zástupce přednosty pro školství:
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
pavel.smilek@fnusa.cz

Vrchní sestra
Bc. Kamila Mašková
kamila.maskova@fnusa.cz

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je zdravotnickým, vzdělávacím a vědecko-výzkumným pracovištěm Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Představuje klinické pracoviště poskytující komplexní léčebně preventivní péči v ORL oboru. Provádí diagnostiku, konzervativní a chirurgickou léčbu a poléčebné sledování pacientů s chorobami ušními, nosními a krčními. Současně klinika zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru otorinolaryngologie.