Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je zdravotnickým, vzdělávacím a vědecko-výzkumným pracovištěm Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Představuje klinické pracoviště poskytující komplexní léčebně preventivní péči v ORL oboru. Provádí diagnostiku, konzervativní a chirurgickou léčbu a poléčebné sledování pacientů s chorobami ušními, nosními a krčními. Současně klinika zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru otorinolaryngologie.

Mezi nosné klinické programy ORL kliniky patří:

Péče o onkologické pacienty s nádory hlavy a krku v rámci Komplexního onkologického centra

 • činnost Krajské indikační komise pro nádory hlavy a krku provádějící diagnosticko-terapeutickou rozvahu pro konkrétního pacienta s respektováním standardizovaných postupů (složení komise: otorinolaryngolog, onkolog – Masarykův onkologický ústav Brno, radiodiagnostik, plastický chirurg)
 • provádění celého spektra onkologické operativy nádorů hlavy a krku včetně nejnáročnějších onkochirurgických resekčních a rekonstrukčních výkonů ve spolupráci s plastickými chirurgy Kliniky plastické a estetické chirurgie
 • podpora tzv. „konzervativních chirurgických postupů“, zvláště endoskopických a laserových výkonů s důrazem nejen na dostatečnou radikalitu, ale i co nejpříznivější funkční výsledky onkochirurgických operací

Péče o pacienty s poruchami sluchu v rámci Komplexního implantačního centrum pro sluchově postižené

 • v roce 2012 byl úspěšně zahájen program druhého centra kochleárních implantací v ČR. Ve spolupráci s Dětskou ORL klinikou FN Brno zajišťuje centrum předoperační diagnostiku kandidátů kochleárních implantací, operativu a pooperační rehabilitaci dospělých i dětských pacientů.
 • implantace systémů pro přímé kostní vedení (sluchadla BAHA, implantáty Bonebridge)
 • komplexní audiologická diagnostika a výdej sluchadel
 • provádění celého spektra sanačních a rekonstrukčních ušních operací

Endoskopická operativa nosu, vedlejších dutin nosních a spodiny lebeční

 • minimálně invazivní a počítačově navigovaná endoskopická operativa zánětlivých a nádorových onemocnění nosu, vedlejších dutin nosních a očnice
 • endoskopická chirurgie spodiny lebeční, tumorů hypofýzy a intrakraniálních lézí ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou

Péče o pacienty s poruchami spánku

 • specializovaná poradna pro chrápání a poruchy spánku
 • somnografické vyšetření za krátkodobé hospitalizace
 • komplexní chirurgická léčba – laserově a radiofrekvenčně asistované výkony v oblasti hltanu a kořene jazyka

Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek

 • Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek s možností peroperačního neuromonitoringu funkce zvratných nervů s cílem snížení frekvence pooperačních obrn a současně dosažení co nejlepších onkologických výsledků u zhoubných nádorů štítnice