Kochleární implantace krok za krokem

 1. Pokud Vám byla doporučena kochleární implantace, nebo o této možnosti uvažujete, objednejte se prosím do Implantační a kofochirurgické ambulance:
 • Každý čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod.
 • MUDr. Miroslav Veselý, MUDr. Vojtěch Karvay
 • tel.: 54318 2932

V rámci prvního vyšetření bude provedeno základní audiologické vyšetření, bude zhodnocena tíže Vaší sluchové vady a budou Vám nabídnuta možná řešení. Pokud budete vhodným kandidátem ke kochleární implantaci, budou u Vás naplánována další specializovaná vyšetření.

 1. Vyšetření kandidáta ke kochleární implantaci:

Abych si ověřili, zda je pro vás kochleární implantát vhodný, je třeba absolvovat tato vyšetření:

 • ORL vyšetření (základní ORL vyšetření včetně mikroskopického vyšetření ucha, vyšetření tónovou audiometrií a slovní audiometrie, v některých případech objektivní audiometrie – BERA) – toto je zpravidla provedeno již při první návštěvě
 • Vyšetření rovnovážného ústrojí na naší otoneurologické ambulanci
 • Vyšetření klinickým logopedem
 • Vyšetření klinickým psychologem
 • CT vyšetření spánkových kostí
 • V některých případech mohou být indikována i další specializovaná vyšetření

Výše uvedená vyšetření je možné provádět ambulantně nebo za krátkodobé hospitalizace (zpravidla 2 dny)

 1. Schválení odbornou indikační komisí pro sluchové implantáty

Výsledky výše uvedených vyšetření jsou hodnocena týmem ušních chirurgů, foniatrů a logopedů. Na základě pečlivé analýzy vyšetření se indikační komise dohodne, zda pacientovi kochleární implantaci doporučuje či nikoliv.

 1. Příprava k operaci

Pokud je pacient indikační komisí doporučen k implantaci, je naplánován termín operace a vydána doporučení pro předoperační interní vyšetření. V rámci této přípravy také probíhá na výběr implantátu a typu audioprocesoru – v tomto se snažíme maximálně respektovat a zohlednit přání pacienta.

 1. Operace a hospitalizace

Kochleární implantace je operace, která je prováděna v celkové anestezii. Operace trvá 2-3 hod. Principem je vytvoření šetrného přístupu do vnitřního ucha přes spánkovou kost a následně zavedení elektrodového svazku implantátu do hlemýždě. Během operace je prováděno kontrolní měření, díky kterému je možné ověřit funkčnost zavedených elektrod i celého implantátu a je také možné detekovat odezvy sluchového nervu pacienta. Během operace je přítomen specializovaný tým odborníků. Zpravidla se jedná o jednoho či dva ušní chirurgy, instrumentační sestru, pomocnou sestru a klinického inženýra. Většina operace je prováděna pod operačním mikroskopem, je používána speciální ušní fréza (vrtačka) a speciální mikrochirurgické nástroje. Standardně je také používána monitorace funkce lícního nervu, díky čemuž je významně sníženo riziko jeho poranění.

Délka hospitalizace je při nekomplikovaném průběhu 8-10 dnů. První pooperační dny je pacient umístěn na lůžku jednotky intenzivní péče, v tomto období může pacient pociťovat závratě, někdy se objevuje i nevolnost a zvracení. Jakmile to stav pacienta dovolí, je přemístěn na standardní lůžkové oddělení, kde bývají pacienti uložení na pokojích po dvou nebo po třech. Za příplatek je možné si rezervovat nadstandardní jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením.

 1. První zapojení implantátu

Za 4-6 týdnů po operaci je možné tzv. první zapojení implantátu. Zapojení probíhá ambulantně a trvá asi 1 hodinu. Pacient obdrží zevní audioprocesor a další příslušenství k implantátu. Je provedeno propojení audioprocesoru s implantátem a pacient tak může slyšet první zvuky. Společně s klinickým inženýrem či foniatrem je provedeno softwarové nastavení (naladění, fiting) implantátu. První sluchové vjemy z kochleárního implantátu mohou být dočasně pro pacienta i nepříjemné.

 1. Život s kochleárním implantátem

Prvním zapojením implantátu vše teprve začíná. Aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku, je třeba důsledná rehabilitace a pravidelné ladění (fiting). V tomto období jsou pacientům nápomocni především kliničtí logopedi a inženýři. V pravidelných intervalech probíhají také kontroly u ušního chirurga. Pacientům je také zprostředkována kompletní technická podpora. Během některých nastavování a kontrol je potřebné provedení audiologických testů. Jsme vděční, když jsou pacienti ochotni strávit několik minut vyplněním dotazníků týkajících se kvality života s implantátem – i díky tomu se můžeme neustále zlepšovat

Našim cílem a největším zadostiučiněním je, když jsou pacienti s implantátem spokojení. Navracet lidem sluch nám dělá radost.