Vedoucí centra:  Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Chirurgický tým:  Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Miroslav Veselý, MUDr. Jiří Hložek, Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. , MUDr. František Silný

Audiologický a foniatrický tým: MUDr. Vojtěch Karvay, MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D., MUDr. Tomáš Talach, Ph.D., MUDr. Petr Staněk, MUDr. Martina Kubeková

Klinický inženýr: Ing. Dušan Urbánek

Logopedický tým: Julie Čefelínová, Mgr. Petra Klusáčková

Audiologický sesterský tým: staniční sestra Kristýna Janáčková, Mgr. Jana Vincencová, Piterková Jana Dis., Hlaváčová Alena


Objednání ke konzultaci (kontaktní osoby):

MUDr. Miroslav Veselý: miroslav.vesely@fnusa.cz, tel.: 543 182 932

Kristína Janáčková: kristina.janackova@fnusa.cz, tel.: 543 182 932