Komplexní implantační centrum

Komplexní implantační centrum Brno je výsledkem spolupráce dvou brněnských ORL klinik. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve FN u sv. Anny v Brně zajišťuje péči o sluchově postižené pacienty starší než 18 let a Klinika dětské ORL FN Brno se stará o dětské pacienty s poruchou sluchu. Centrum zahájilo svou činnost v roce 2012 a stalo se tak vedle pracoviště v pražském Motole historicky druhým centrem pro kochleární implantace v České republice.

Naše klinika zajišťuje komplexní péči o pacienty s postižením sluchu, diagnostiku sluchových vad a jejich řešení. Provádíme diagnostiku kandidátů ke kochleární implantaci, operativu, pooperační péči a rehabilitaci. Specializujeme se také na implantáty pro přímé kostní vedení (BAHA, Bonebridge). Samozřejmostí je výdej sluchadel a jejich nastavování, kompletní péče o pacienty s akutním a chronickým zánětem středního ucha – celé spektrum sanačních a rekonstrukčních operací a chirurgické řešení otosklerózy.