Oddělení nemocí očních a optometrie

přijme

atestovaného očního lékaře/lékařku

Odborné požadavky:  

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství
  • specializovaná způsobilost v oboru oftalmologie
  • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění

Další požadavky:

  • zájem o obor
  • schopnost učit se novým věcem,  schopnost samostatného rozhodování
  • dobré komunikační schopnosti
  • předpoklady pro týmovou spolupráci
  • znalost práce na PC

Nabízíme: https://www.fnusa.cz/wp-content/uploads/Benefity_zamestnanci-1.pdf

Nástup: dle dohody

Písemné nabídky doložené životopisem, případně s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání a Souhlasem se zpracováním osobních údajů předloží zájemci na sekretariát kliniky v elektronické podobě na adresu dagmar.niklova@fnusa.cz, tel. +420 543 182 844 nebo prostřednictvím doručovatele na adresu: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, sekretariát ONOO,  Pekařská 53, 656 91 Brno.

Kontakt pro odborné dotazy: MUDr. Hana Došková, Ph.D., primářka, tel. + 420 543 182 843, e-mail: hana.doskova@fnusa.cz a MUDr. Petr Kus, zástupce primáře ONOO, tel. +420 543 182 848, e-mail: petr.kus@fnusa.cz