Oddělení praktických lékařů FNUSA ukončilo provoz

Ke konci roku 2023 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně skončilo Oddělení praktických lékařů. Pracoviště s detašovaným sídlem na Výstavní 17 od 1. ledna převzala soukromá společnost ExpoMed, která na původní oddělení v poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nepřímo navazuje.

Oddělení praktických lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně původně vzniklo jako Závodní středisko, později Oddělení rodinných a závodních lékařů, a jeho hlavním úkolem bylo pečovat o zdraví zaměstnanců nemocnice, CKTCH a jejich rodinných příslušníků. Ke konci roku 2018 se pracoviště přeměnilo v Oddělení praktických lékařů, agendu pracovnělékařské péče pro zaměstnance FNUSA převedlo pod Kliniku pracovního lékařství FNUSA a LF MU, a díky uvolněné kapacitě mohlo své služby v oblasti všeobecného pracovního lékařství nabídnout také široké veřejnosti.

Vedle léčby pacientů kladlo oddělení pod vedením primářky MUDr. Ivany Bogrové, Ph.D., velký důraz na prevenci, ať už ve formě preventivních prohlídek, dispenzární péče, očkování nebo šíření osvěty ve veřejném prostoru. Nedílnou součástí agendy pracoviště bylo také vzdělávání mladých lékařek a lékařů.

Po začátku války na Ukrajině v březnu 2023 se oddělení navíc zhostilo provozu UA pointu, tedy ambulance primární lékařské a ošetřovatelské péče pro ukrajinské uprchlíky, a během pandemických vln COVIDu-19 aktivně očkovalo registrované pacienty a vypořádávalo se s novými výzvami při omezení přímého kontaktu s nemocnými.

Na činnost pracoviště navázala od začátku roku společnost ExpoMed, která aktuálně nabízí možnost registrace. Pacienti bývalého Oddělení praktických lékařů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně tak mohou učinit v prvních dvou lednových týdnech. Více informací zájemci naleznou na webových stránkách společnosti: www.expomed.cz.

„Odbornost praktického lékaře je jako stvořená pro zřízení privátní praxe. Musí být pro pacienta časově i geograficky dostupná, nepotřebuje finančně nákladné přístroje ani rozsáhlé prostory. Je hlavně nutné, aby byl lékař vzdělaný a laskavý. Stejně tak sestra. Také Oddělení praktických lékařů dospělo do stadia, kdy pro jeho další kvalitní fungování bude lepší forma privátní praxe – moderní, dobře vybavená praxe praktického lékaře. Tím lékařem a majitelem nově vzniklého nestátního zdravotnického zařízení je MUDr. Jakub Frýba,“ uvedla MUDr. Ivana Bogrová, Ph.D.

Oddělení praktických lékařů FNUSA tímto děkujeme za skvěle odvedenou práci nejen při péči o zdraví zaměstnanců naší fakultní nemocnice. 

Oddělení praktických lékařů FNUSA ukončilo provoz

Oddělení praktických lékařů FNUSA