Oddělení praktických lékařů

Vážený paciente, vážená pacientko,

od 31.12.2023 došlo ke zrušení Oddělení praktických lékařů FNUSA, kde jste byl/a registrován/a. Na následujících řádcích si můžete přečíst postup, co nyní dělat:

a) nutné si najít praktického lékaře: ideálně v místě bydliště, v případě těžkostí s hledáním můžete oslovit svoji zdravotní pojišťovnu, která Vám předá seznam lékařů, kteří registrují nové pacienty;

b) novému praktickému lékaři sdělit, kde jste byli dosud registrováni, tj. Oddělení praktických lékařů FNUSA, Výstavní 17, 603 00 Brno;

c) nově registrující praktický lékař na základě registrace požádá FNUSA poštou nebo datovou schránkou na výše zmíněné adrese o Výpis ze zdravotní dokumentace.

Často kladené otázky 

K tomu je třeba si najít registrujícího praktického lékaře, který vám po registraci může psát léky – není nezbytné čekat na výpis z dokumentace. Musíte mu však sdělit přesný název, gramáž a dávkování léků, které užíváte a potřebujete.
Alternativně můžete požádat specialistu, ke kterému chodíte, o předpis léků. Např. internista/kardiolog/endokrinolog/nefrolog může napsat většinu léků, které píše i praktický lékař.

Ze zákona to není možné. Třebaže OPL FNUSA již neexistuje, je FNUSA povinna archivovat Vaši dokumentaci v zákonné lhůtě. Fyzické předání dokumentace možné není. Pacient má však právo si na vlastní náklady pořídit fotokopie své dokumentace.

Po obdržení žádosti má FNUSA na zpracování 14 dní, následně tento výpis pošle žádajícímu lékaři.

Toto bohužel není možné, FNUSA již nadále neposkytuje služby v oboru Všeobecné praktické lékařství.

O zrušení oddělení nemocnice pacienty informovala prostřednictvím svých komunikačních kanálů od října 2023.