Oddělení praktických lékařů

Primář:
MUDr. Ivana Bogrová, Ph.D.

Staniční sestra:
Jaroslava Kravalová