Prim. Olšovský hostem Poradny Apetýtu ČRo Brno

Hostem Poradny Apetýtu Českého rozhlasu byl prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., zástupce přednosty II. interní kliniky – ČRo Brno – Apetýt.

Děkujeme za prezentaci a jmenování FNUSA v rozhovoru!