Účinnost vakcíny Pfizer/BioNTech v závislosti na věku očkovaného

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC.

Dne 21. 7. 2021 zveřejnil časopis The Journal of the American Medical Association článek o tom, jak je vakcína Pfizer/BioNTech efektivní v závislosti na věku očkovaných.

Američtí vědci z Oregonu prováděli studii mezi prosincem 2020 a únorem 2021. Do studie se účastníci zapojovali před první vakcinací, kdy jim byly odebrány krevní vzorky. Další odběry lékaři provedli 14 dní po druhé dávce vakcíny. Účastníci byli vybráni náhodně, ve vyrovnaných věkových i genderových skupinách.

U všech účastníků se v laboratoři testovala aktivita protilátek získaných očkováním proti původní variantě viru způsobujícímu COVID-19 a tzv. variantě gama.

Do studie se celkem zapojilo 50 účastníků, z nichž 54 % byly ženy. Průměrný věk účastníků byl 51 let. U všech účastníků vědci pozorovali silnou reakci protilátek proti původní variantě viru (USA-WA1/2020). Proti gama variantě viru (P.1 varianta) byla však odpověď protilátek v průměru o 77 % slabší než proti původní variantě.

U starších účastníků (70–82 let) vědci pozorovali o 85 % nižší odpověď protilátek než u účastníků mladších (20–29 let). Proti gama variantě měli starší účastníci o 60 % nižší odpověď než účastníci mladší. U obou skupin však byla výrazně nižší v porovnání s odpovědí na původní variantu viru (o 77 % – viz výše).

Vědci z těchto výsledků vyvozují, že s přibývajícím věkem se snižuje aktivita protilátek získaných po očkování vakcínou Pfizer/BioNTech proti COVID-19. Zároveň vědci zjistili, že aktivita protilátek je u všech věkových skupin snížena proti gama variantě viru. Rozdíl mezi starší a mladší věkovou skupinou byl u gama varianty nižší než u původní varianty viru. Vědci však uvádějí, že současné studie ukazují na vyšší výskyt gama varianty u starších pacientů, takže i tento menší rozdíl má stále pravděpodobný vliv. Zároveň však podotýkají, že měření aktivity protilátek v laboratoři je pouze odhadem pro fungování v lidském těle.

 

Zdroj: Bates TA, Leier HC, Lyski ZL, et al. Age-Dependent Neutralization of SARS-CoV-2 and P.1 Variant by Vaccine Immune Serum Samples. JAMA. Published online July 21, 2021. doi:10.1001/jama.2021.11656