Efektivita vakcín proti omikron variantě

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Rychlý nárůst případů koronavirového onemocnění COVID-19 v důsledku varianty omikron (B.1.1.529) u populace s vysokým procentem proočkovanosti vyvolal obavy o účinnosti vakcín používaných v současnosti. Proto se poslední analýzy zaměřily na účinnost dostupných vakcín proti této variantě.

K odhadu účinnosti vakcíny proti symptomatickému onemocnění způsobenému variantami omikron a delta (B.1.617.2) byly ve studii publikované v časopise The New England Journal of Medicine použity data pacientů z Anglie, kteří byli očkováni dvěma dávkami vakcíny Pfizer–BioNTech, AstraZeneca nebo Moderna a po jejich booster dávce (3. dávka).

Do analýzy bylo zahrnuto 886 774 osob infikovaných variantou omikron, 204 154 osob infikovaných variantou delta a 1 572 621 osob s negativním testem. Všechny vakcíny v rámci dávkovacího schématu (tj. po druhé a třetí dávce) byly účinnější proti variantě delta než variantě omikron. Konkrétně 20. týden od druhé vakcinace AstraZenecou byla téměř nulová účinnost proti variantě omikron. Vakcína PfizerBioNTech měla 2–4 týdny od druhé dávky účinnost 65,5 %, ale po 25 a více týdnech klesla na 8,8 %. U pacientů, kteří dostali 2 dávky AstraZeneca a PfizeBioNTech jako třetí dávku, se účinnost po třetí dávce zvýšila po 2–4 týdnech na 62,4 % a po více než 10 týdnech opět poklesla na 39,6 %. U pacientů, kteří po dvou dávkách PfizerBioNTech dostali třetí dávku opět PfizerBioNTech byla účinnost po 2–4 týdnech 67,2 % a po deseti a více týdnech klesla na 45,7 %. U pacientů, kteří dostali 2 dávky AstraZeneca, třetí dávka vakcíny Moderna zvýšila účinnost na 70,1 %. Po 2–4 týdnech však poklesla na 60,9 %. Vakcína Moderna jako třetí dávka ke dvěma dávkám PfizerBioNtech měla účinnost po 2–4 týdnech 73,9 % a po 5–9 týdnech klesla na 64,4 %.

Primární imunizace dvěma dávkami vakcíny AstraZeneca nebo PfizerBioNTech poskytla omezenou ochranu proti symptomatickému onemocnění způsobenému variantou omikron. Posilovací dávka PfizerBioNTech nebo Moderna podstatně zvýšila ochranu. Ačkoli táto ochrana postupem času slábla, autoři doporučují maximalizovat proočkovaní populace třetí dávkou vakcíny proti COVID-19.

Zdroj: Andrews N, Stowe J, Kirsebom F, et al. Covid-19 Vaccine Effectiveness against the Omicron (B.1.1.529) Variant. Online 2 March, 2022, DOI: 10.1056/NEJMoa2119451