Vědci se zaměřili na účinnost vakcíny od Pfizer-BioNTech u dětí

Zpracovala MVDr. Jana Doležalová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

S možným nástupem další vlny pandemie koronaviru si vědci z dvou různých států položili otázku, jaká je účinnost vakcíny od firmy Pfizer (BNT162b2) proti infekci COVID-19 v období se zvýšeným výskytem varianty omikron u mladší věkové kategorie, konkrétně u dětí ve věku 5 až 11 let. Výsledky obou studií byly publikovány v časopisu The New England Journal of Medicine.

Do první studie v Izraeli bylo zahrnuto 136 127 očkovaných a 94 728 neočkovaných dětí z období 11/21 – 1/22. Vyhodnocovala se účinnost vakcíny proti zdokumentované infekci potvrzené PCR testem a symptomatické infekci COVID-19. Za 14 až 27 dní po první dávce vakcíny byla účinnost 17% u zdokumentované infekce a 18% u symptomatické infekce COVID-19. Za 7 až 21 dní po druhé dávce byla účinnost 51% u zdokumentované infekce a 48% u symptomatické infekce COVID-19. Za 7 až 21 dní po druhé dávce bylo PCR testem potvrzeno 1905 případů/100 000 osob a symptomatická forma infekce byla evidována u 599 případů/100 000 osob. Účinnost vakcíny byla vyšší u věkové kategorie 5–6 let a nižší ve skupině 10-11 let.

Do druhé studie v Singapuru bylo zahrnuto 255 936 dětí v období 1/22 – 4/22. Posuzován byl výskyt infekce potvrzené PCR testem, antigenním testem a četnost hospitalizací s infekcí COVID-19, a to u skupiny neočkovaných (52 043 dětí), částečně očkovaných (≥ 1 den po první dávce vakcíny a až 6 dní po druhé dávce, 30 656 dětí) a plně očkovaných dětí  (≥ 7 dní po druhé dávce, 173 237 dětí). U neočkovaných bylo zjištěno celkem 16 909 případů (z toho 2425 PCR testem) a 146 hospitalizací, u částečně očkovaných 16 006 případů (z toho 2089 PCR testem) a 100 hospitalizací, a u plně očkovaných 20 514 případů (z toho 828 PCR testem a 42 hospitalizací. U částečně očkovaných dětí byla účinnost vakcíny 13,6 % proti všem infekcím COVID-19, 24,3 % proti COVID-19 potvrzenému PCR testem a 42,3 % proti hospitalizaci související s COVID-19. U plně očkovaných dětí byla účinnost vakcíny 36,8 % proti všem infekcím COVID-19, 65,3 % proti COVID-19 potvrzenému PCR testem a 82,7 % proti hospitalizaci související s COVID-19.

Vakcína od firmy Pfizer-BioNTech dětem poskytuje střední ochranu proti COVID-19, zahrnující i variantu omikron. Očkování snižuje riziko infekce i hospitalizace související s COVID-19 u dětí ve věku 5 až 11 let.

Zdroje: 

Cohen-Stavi CJ,  Magen O,  Barda N, et al. BNT162b2 Vaccine Effectiveness against Omicron in Children 5 to 11 Years of Age. Published first 21 July 2022, New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMoa2205011

Tan SHX, Cook AR, Heng D, et al. Effectiveness of BNT162b2 Vaccine against Omicron in Children 5 to 11 Years of Age. Published first 20 July, 2022, New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMoa2203209