Trpí děti dlouhodobými příznaky COVIDu-19?

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC.

Dne 15. 7. 2021 zveřejnil časopis The Journal of the American Medical Association zprávu o dlouhodobých příznacích infekce COVID-19 u dětí a mladistvých.

 

Vědci se rozhodli zjistit, do jaké míry jsou děti a mladiství postiženi dlouhodobými příznaky nemoci COVID-19. Spustili proto dlouhodobou studii Ciao Corona, ve které sbírají informace a biologická data na 55 náhodně zvolených školách v kantonu Curych ve Švýcarsku. Výzkumu se účastnili žáci z náhodně vybraných tříd na těchto školách. Mezi červnem 2020 a dubnem 2021 prošli tito žáci 3 fázemi testování, které zahrnovaly krevní testy a online dotazník.

Vědci následně porovnali výsledky těchto testů a dotazníků mezi dvěma skupinami žáků. První skupinu tvořili žáci, kteří měli mezi říjnem a listopadem 2020 pozitivní test na COVID-19, druhou skupinu tvořili žáci s testem negativním.

4 ze 109 nakažených (4 %) a 28 z 1246 negativních (2 %) žáků zaznačili v dotazníku výskyt 1 nebo více možných dlouhodobých příznaků mezi říjnem 2020 a dubnem 2021. Nejčastějším příznakem u nakažených dětí byla únava. Žádné z dětí nebylo po říjnu 2020 hospitalizováno. Stejné procento dětí v obou skupinách považuje své zdraví za dobré či excelentní.

Vědci z těchto výsledků vyvozují, že výskyt dlouhodobých příznaků COVIDu-19 u dětí a mladistvých je v průběhu 6 měsíců po infekci nízký. Uvádějí také limity výzkumu, mezi které patří relativně nízký počet pozitivních dětí. Silnou stránkou výzkumu je naopak dlouhodobě sledovaná skupina negativních dětí pro srovnání.

 

Zdroj: Radtke T, Ulyte A, Puhan MA, Kriemler S. Long-term Symptoms After SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents. JAMA. Published online July 15, 2021. doi:10.1001/jama.2021.11880