Vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson a zvýšený výskyt mozkových trombóz

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 2. 7. 2020 zveřejnil časopis The Journal of the American Medical Association článek zkoumající výskyt trombózy s trombocytopenickým syndromem před vypuknutím pandemie COVID-19. Tento průzkum měl sloužit k ověření, zda vakcíny ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca) a Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson) mohou být příčinou nadměrného vzniku mozkových trombóz.

U několika pacientů očkovaných vakcínami ChAdOx1 nCov-19 (AstraZeneca/Oxford) a Ad.26.COV2.S (Janssen/Johnson & Johnson) byl v čase 4 až 28 dnů po očkovaní zjištěn výskyt specifického typu trombózy, který je kombinován s trombocytopenií a výskytem protilátek proti komplexu destičkového faktoru 4 a heparinu. Proto se vědci rozhodli zjistit, jaký byl v minulosti výskyt tohoto specifického onemocnění u pacientů s trombózou v oblasti mozku. Následně tyto poznatky porovnali s výskytem této poruchy u očkovaných vakcínami AstraZeneca a Johnson & Johnson.

Vědci pro studii použili data ze 7 nemocnic z let 1987 až 2018. Kritéria pro zahrnutí do studie splnila data o 865 pacientech, z nichž 73 (8 %) mělo trombózu kombinovanou s trombocytopenií. Protilátky proti komplexu destičkového faktoru 4 a heparinu, které se vyskytují u pacientů po očkování vakcínami AstraZeneca a Johnson & Johnson, nalezli vědci v záznamech pouze u jediného pacienta (0,1 %).

Studie o účincích vakcín AstraZeneca a Johnson & Johnson naopak ukazuje, že u všech 10 pacientů, u kterých k trombóze po očkování došlo, se jednalo právě o trombózu kombinovanou s trombocytopenií a výskytem protilátek proti komplexu destičkového faktoru 4 a heparinu.

Vědci z těchto výsledků vyvozují, že výskyt trombózy kombinované s trombocytopenií byl u trombotických pacientů před pandemií COVID-19 neobvyklý. Výskyt heparinem indukované trombocytopenie a protilátek proti komplexu destičkového faktoru 4 a heparinu byl vyloženě vzácný. Tyto závěry vedou podle vědců k tomu, že mezi vakcínami AstraZeneca a Johnson & Johnson a zvýšeným výskytem mozkových trombóz s trombocytopenií může být reálná souvislost.

 

Zdroj: Sánchez van Kammen M, Heldner MR, Brodard J, et al. Frequency of Thrombocytopenia and Platelet Factor 4/Heparin Antibodies in Patients With Cerebral Venous Sinus Thrombosis Prior to the COVID-19 Pandemic. JAMA. Published online July 02, 2021. doi:10.1001/jama.2021.9889