Účinnost neutralizačních protilátek proti novým variantám viru SARS-CoV-2

Zpracovala Julia Anna Kent, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

The New England Journal of Medicine vydal 6. března 2021 zprávu, ve které se popisuje účinnost neutralizačních protilátek proti novým variantám viru SARS-CoV-2.

Vědci se rozhodli prošetřit, zda dvě mutace koronaviru SARS-CoV-2, britská (B.1.1.7 ) a jihoafrická (B.1.351), jsou schopny způsobit infekci u osob, které prodělaly COVID-19 nebo byly proti COVIDu-19 očkovány. Pro ověření účinnosti protilátek byly zkonstruovány pseudoviry, které obsahují S protein shodný s původním kmenem Wuhan-1, s britskou a s jihoafrickou mutací.

Pro testování rezistence pseudovirů proti protilátkám autoři odebrali sérum od 34 pacientů, kteří před 5 měsíci prodělali COVID-19, a sérum od 50 očkovaných pacientů 2–3 týdny po druhé dávce vakcíny BBIBP-CorV (Sinopharm) nebo CoronaVac (Sinovac).

Nejprve byla u obou skupin vzorků zjištěna aktivita neutralizačních protilátek proti referenčnímu pseudoviru. Výsledek byl v obou případech podobný. Po druhé dávce vakcín byla protilátková odpověď slabá. Skoro nezjistitelný byl titr ve 4 vzorcích rekonvalescentního séra, v 6 případech z 25 u vakcíny Sinopharm a ve 4 vzorcích z 25 u vakcíny Sinovac.

Analogicky byla analyzována protilátková odpověď proti mutacím D614G, britské a jihoafrické mutaci. V porovnání s předchozím pokusem bylo rekonvalescentní sérum více efektivní proti mutaci D614G, přibližně stejně účinné proti mutaci britské a signifikantně méně účinné proti jihoafrické mutaci. U 9 vzorků byla dokonce zjištěna úplná ztráta účinnosti proti jihoafrické mutaci. U vakcíny Sinopharm byly titry přibližně stejné jako u referenčního viru, ale 20 vzorků vykazovalo částečnou nebo kompletní ztrátu účinnosti proti jihoafrické mutaci viru. U vakcíny Sinovac byl zjištěn pokles titru proti britské a jihoafrické mutaci. Navíc většina vzorků vykazovala částečnou nebo úplnou ztrátu účinnosti proti jihoafrické mutaci.

Výsledky naznačují, že britská mutace vykazuje malou odolnost vůči neutralizaci protilátkami získanými po infekci nebo po vakcinaci. Naopak jihoafrická mutace je více rezistentní. Ve většině případů séra odebraná po vakcinaci ztratila svoji účinnost. Tento výsledek je v souladu s dalšími studiemi, které se zabývají podobnou problematikou. Z tohoto důvodu je nutné kontrolovat efektivitu vakcín v místech, kde se tyto mutace viru vyskytují.

 

Zdroj: Wang GL, Wang ZY, Duan LJ, Meng QC, Jiang MD, Cao J, Yao L, Zhu KL, Cao WC, Ma MJ. Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization. N Engl J Med. 2021 Apr 6. doi: 10.1056/NEJMc2103022. Epub ahead of print. PMID: 33822491.