Alergické reakce po první dávce vakcíny Pfizer/BioNTech?

Aktuální k 21. 1. 2021

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 21. 1. 2021 zveřejnil časopis The Journal of the American Medical Association: Insights zprávu, ve které autoři analyzují výskyt alergických reakcí na první dávku vakcíny Pfizer/BioNTech proti COVID-19.

Po zavedení očkování Pfizer/BioNTech proti COVID-19 se objevily zprávy, že tato vakcína může ve výjimečných případech způsobovat závažnou a život ohrožující alergickou reakci, tzv. anafylaktický šok. Vědci v této práci se proto pokusili odpovědět na otázku, jak často se tento závažný stav při očkování vakcínou Pfizer/BioNTech vyskytuje a jak vážné následky prozatím měl.

Anafylaktický šok se zpravidla objevuje v průběhu několika minut až hodin po podání vakcíny. Proto byly ze studie vyloučeny případy, u kterých došlo k závažné alergické reakci o více než den později. U těchto alergických reakcí již totiž nelze rozhodnout, jestli je způsobila opožděná reakce na vakcínu či jiná, nesouvisející, příčina.

Po podání prvních 1 893 360 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech v USA bylo nahlášeno celkem 21 případů anafylaktického šoku v reakci na podání vakcíny. Toto pozorování odpovídá původnímu odhadu, podle kterého se závažná alergická reakce objeví u 11 lidí z 1 milionu očkovaných. Žádný z 21 pacientů na anafylaktický šok nezemřel a 20 jich bylo propuštěno z nemocnice domů. Anafylaktický šok se u těchto 21 pacientů objevil v rozmezí 2 až 150 minut po podání vakcíny, přičemž u 15 z nich (70 %) reakce nastoupila do 15 minut po podání.  Nejběžnějšími příznaky anafylaktického šoku byly kopřivka, otok, vyrážka a pocit uzavření hrdla. U 17 z nich (81 %) byla dokumentována alergická reakce již v minulosti.

Kromě anafylaktické šoku se u 83 očkovaných z 1 893 360 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech objevily i méně závažné alergické reakce, které zahrnovaly svědění, vyrážku, škrábání v krku a mírné respirační příznaky bez anafylaktického šoku.

Autoři zprávu uzavírají s tím, že úmrtnost na Covid-19 je značná a očkování představuje zatím nejefektivnější nástroj, jak se před nemocí bránit. Dodávají však, že ačkoli je výskyt závažných alergických reakcí na očkování velmi nízký, očkovací centra by se měla na případ anafylaktického šoku připravit. Autoři jako vhodnou přípravu doporučují: a) dostatečné množství adrenalinu v již naplněných injekčních stříkačkách, b) identifikaci osob s alergiemi na látky obsažené ve vakcíně, c) postvakcinační pozorování po dobu 15 až 30 minut, d) proškolení personálu na rozpoznání anafylaxe a e) osoby s podezřením na anafylaxi okamžitě léčit adrenalinem.

Zdroj: Shimabukuro T, Nair N. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. JAMA. 2021 Jan 21. doi: 10.1001/jama.2021.0600. Epub ahead of print. PMID: 33475702.