Analýza použití kortikosteroidů při léčbě pacientů s COVID-19

Aktuální k 2. 9. 2020

Zpracoval Mgr. Jan Bobek, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Dne 2. 9. 2020 zveřejnil prestižní časopis The Journal of the American Medical Association článek, ve kterém autoři analyzují vliv protizánětlivého léku hydrokortizonu na pacienty s kritickým průběhem nemoci COVID-19.

Autoři v této studii zkoumali, jestli mohou kortikosteroidy (protizánětlivé léky) zmírnit poškození plic, které způsobuje nemoc COVID-19, a zlepšit tak léčbu pacientů. Sledovali proto průběh této léčby u kriticky nemocných pacientů po dobu 21 dní.

Studie byla randomizovaná a dvojitě zaslepená, což znamená, že pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin, aniž by věděli, do které byli zařazeni. Intervenční skupině (o 76 pacientech) byly podávány nízké dávky hydrokortizonu a kontrolní skupině (o 73 pacientech) pouze placebo.

Do studie bylo původně zahrnuto 290 pacientů, ale nakonec ji autoři z důvodů bezpečnosti ukončili dříve. V důsledku tedy studii dokončilo 148 pacientů, z nichž u 69 došlo k selhání léčby (smrti či trvalé závislosti na asistovaném dýchání). Z těchto pacientů jich zemřelo 11 v intervenční a 20 v kontrolní skupině. K selhání léčby došlo u 32 ze 76 pacientů v intervenční skupině a u 37 ze 73 v kontrolní skupině.

Autoři na základě těchto dat došli k závěru, že nízká dávka protizánětlivého léku hydrokortizonu neposkytuje pacientům větší šanci na úspěšnou léčbu než placebo. Také však uvádějí, že studie byla ukončena dříve, než bylo původně zamýšleno, což snižuje její vypovídající hodnotu.

Zdroj: Dequin P, Heming N, Meziani F, et al. Effect of Hydrocortisone on 21-Day Mortality or Respiratory Support Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online September 02, 2020. doi:10.1001/jama.2020.16761