Aktuální k 21. 5. 2020

Zpracovala Mgr. Monika Perlovská Harvanová, Ph.D., Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC

Může být původce virového onemocnění COVID-19 přenášen na kojence cestou mateřského mléka? Na tuto otázku po několika předchozích pokusech o objasnění zkoušeli najít odpověď také vědci z University Medical Center v německém Ulmu a své poznatky uveřejnili v časopise The Lancet. Studie zabývající se detekcí viru SARS-CoV-2 v mateřském mléce se účastnily dvě kojící matky s pozitivním testem na onemocnění COVID-19. Mateřské mléko bylo pro potřeby stanovení RT-PCR odebráno a skladováno za přísně sterilních podmínek. V mateřském mléce jedné z matek byla po 10 dnech vyhodnocena přítomnost RNA viru SARS-CoV-2, stejný výsledek doprovázel i 13. den testování. Následně byly výsledky testu na přítomnost virové RNA negativní. U novorozence kojeného testovaným mlékem se projevovaly mírné příznaky onemocnění COVID-19. Kojení doprovázely přísná hygienická opatření ze strany matky v podobě chirurgické masky a důkladné dezinfekce pro vyloučení jiné cesty přenosu. To, zda byla příčinou infekce SARS-CoV-2 u kojence přítomnost virové RNA v mateřském mléce, ale zůstává nejasné. Pro závěry, že je mateřské mléko zdrojem přenosu viru SARS-CoV-2 na kojence a výsledné doporučení, zda by měly matky s COVID-19 kojit, je potřeba se opřít o poznatky z dalších studií.

Zdroj:  Gross R. et al. Detection of SARS-CoV-2 in human breastmilk. The Lancet, 2020 May, doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31181-8